. Promhaideachd - Scottish Natural Heritage
skip to main content
  • Home »
  • Promhaideachd

Promhaideachd is criomagan

'S e posan beaga fiosrachaidh a th' ann an criomagan a th' air an cruthachadh nuair a thadhaileas tu air lraichean-ln. Mar as trice bithear gan cleachdadh a chuimhneachadh air roghainnean, air stuth ann an "basgaid seopadaireach" air loidhne no air duilleagan-ln air an do choimhead tu roimhe.

Bidh an lrach-ln againn a' cleachdadh chriomagan ann an d dhigh: gus fiosrachadh neo-ainmichte air ireamh luchd-tadhail a chruinneachadh; agus, anns a' phirt ghlaiste den lraich againn, gus an seisean glaiste agad a lbhrigeadh.

Bidh Google Analytics a' cruinneachadh an fhiosrachaidh neo-ainmichte agus a' toirt dhuinn cunntas air. Bidh seo gar casg bho bhith a' faicinn fiosrachadh pearsanta sam bith: chan fhaic sinn ach gerr-chunntas agus fiosrachadh air treandaichean.

Tha sinn ag obair air digh a leigeas leat do ro-aonta a thoirt dha seo no a thoirt air falbh bhuaithe.

Air adhbharan tarainteachd, mairidh am feum a th' aig a' phirt ghlaiste den lrach-ln againn air criomagan. Cha mhair a' chriomag seo ach cho fada ris an t-seisean anns am bi thu aig an m sin agus cha tid a shbhaladh air clr-cruaidh do choimpiutair. Cha ghabh a' chriomagan seo a dhanamh roghainneil gun a bhith a' tarraing amharas air do tharainteachd.

Leugh seo sa Bheurla / English versionLast updated on Wednesday 29th June 2016 at 11:49 AM. Cliog an seo airson beachd a thoirt air an duilleag seo