. fiosrachadh brathan naidheachd - Scottish Natural Heritage
skip to main content
Mosachan aig Dualchas Ndair na h-Alba a-nis deiseil airson an ceannachd - 07-DEC-2007 : Press Release Details

Naidheachdan

Mosachan aig Dualchas Ndair na h-Alba a-nis deiseil airson an ceannachd

07-DBH-2007

Tha SNH an dil gun cuir seo ris an fhiosrachadh a th againn mu thrth mun tearmann le bhith a dol fon mhuir gus na sgeirean, uamhan agus sgoran a' sgrdadh. Aig ceann na sgioba a bhitheas a danamh an rannsachadh bi Dylan Todd. Thid an sgioba a-mach air bta a tha gu snraichte air a dhealbhachadh airson sgrdadh den t-sersa seo. S ann bho Arcaibh a tha an Ocean Explorer a bhitheas a dol a-mach mun cuairt Ronaigh airson 8 lithean. Thuirt Dylan:

Bi sinn a cruinneachadh trr fiosrachadh air fiadh-bheatha mara a tha mun cuairt Ronaigh gus plana riaghlaidh a leasachadh airson an sgre a dhon. Tha dil gun fhaic sinn coilltean ceilp, cho domhainn ri 35m agus sgrean de spongan, ainmhidhean, corail bog agus ascidians.

Bi sinn cuideachd a rannsachadh na h-uamhan a bhitheas na rin a cleachdadh airson fasgadh agus a toirt an fhiosrachadh sin seachad gu an luchd-obrach aig Aonad Rannsachadh Mamailean Mara ann an Naoimh Anndra, a bharrachd air a cruinneachadh clachan airson agus gun urrain rannsachadh gelas a bhith a dhanamh leis a bhuidheann Rannsachadh Gelas Bhreatainn.

Airson tuilleadh fiosrachadh cuir fn chun an sgioba Daimh Phoblach 's na Meadhanan air: 01463 725022


Sgrobhadair: Shona NicIllfhialain
Fios gu: Oifis Dimh-phoblach SNH