. Ṣnrachaidhean Nàiseanta - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Ṣnrachaidhean Nàiseanta                      National Designations

Tha ṣnrachaidhean nàiseanta a' toirt a-steach raon de dhiofar shẹrsaichean de roinnean d́on agus tha iad air an suidheachadh le caochladh ùghdarrasan ionadail is nàiseanta. Tha cuid de na ṣnrachaidhean sin a' cuimseachadh air glèidhteachas nàdair fhad 's a tha cuid eile le uallach airson cruthan-t́re ṣnraichte. Tha riaghladh roinnean d́on iom-obrachail (mar ar Pàircean Nàiseanta) a' feuchainn ri cothromachadh a dhèanamh eadar feuman dhaoine, cruth-t́re is nàdar.

 

English versionLast updated on Thursday 20th March 2014 at 14:40 PM. Cliog an seo airson beachd a thoirt air an duilleag seo