. Co-chomhairleachadh phŔileagan 2016 - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Co-chomhairleachadh phŔileaganá

Tha a' cho-chomhairle phoblach air moladh na h-Eileanan a-staigh, an Cuan Sgýth is a' Mhaoiláainmeachadh nanáRoinn S˛nraichte GhlŔidhteachaisá(SAC) do phŔileagan a-nis d¨inte.

Cuiribh fios gu porpoiseSAC@snh.gov.uk ma tha ceistean agaibh mun cho-chomhairle.

á

á

Harbour porpoise David Ainsley