. Roinnean fo dhýon - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Roinnean fo dhýon / Protected areas

Tha roinnean fo dhýon a' riochdachadh na seallaidhean-týre, lusan, beathaichean, creagan, fosailean agus feartan-týre as fhŔarr ann an Alba. Le bhith gan dýon agus gan sti¨ireadh, thŔid an cumail ann an deagh staid airson a h-uile duine a bhith a' gabhail tlachd annta an-diugh agus a-mÓireach.

Uaireannan tha iad air an s˛nrachadh fo riaghailtean eadar-nÓiseanta, laghan agus poileasaidhean nÓiseanta no airson feumalachdan ionadail.

Ionnsaich tuilleadh mu dheidhinn an seo.

TŔarmann NÓdair NÓiseanta Tentsmuir  ę Lorne Gill/SNH Airson fiosrachadh mu ch˛raichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

S˛nrachaidhean Eadar-nÓiseanta

Tha t˛rr roinnean ann an Alba cudromach gu h-eadar-nÓiseantach le diofar se˛rsaichean de sh˛nrachaidhean.

TŔarmann NÓdair NÓiseanta Beinn Eighe  ęJohn MacPherson/SNH Airson fiosrachadh mu ch˛raichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

S˛nrachaidhean NÓiseanta

Tha roinnean de chudromachd aig ýre nÓiseanta a' gabhail a-staigh roinnean glŔidhteachais, seallaidhean-týre s˛nraichte agus eile...

TŔarmann NÓdair Ionadail Aberlady ęLorne Gill Airson fiosrachadh mu ch˛raichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

S˛nrachaidhean Ionadail

Tha s˛nraichean ionadail ag aithneachadh roinnean a tha cudromach do dhaoine agus do choimhearsnachdan.Last updated on Monday 5th March 2012 at 10:05 AM. Cliog an seo airson beachd a thoirt air an duilleag seo