. D th' ann an sealladh-tre? - Scottish Natural Heritage
skip to main content

D th' ann an sealladh-tre? What is landscape?

Tha barrachd ann an sealladh-tre na dreach an sealladh. Faodaidh e a bhith na chl-raon sor chaochlaideach de ar beatha litheil, a thuilleadh air a bhith na ite far an tid sinn a dh'iarraidh fois. Dh'fhaodadh e a bhith na phirc, na thalamh fs, na thrigh, na bheinn, na choille. Tha e cuideachd co-cheangailte ris an dimh a th' aig daoine ri na h-iteachan sin, agus ri ndar - mu na tha luachmhor dhaibh mu dheidhinn, agus mar a tha iad a' gabhail ri atharrachaidhean san rainneachd.

Ann an Alba, tha cuid de sheallaidhean-tre mar mullaich rda a' Mhonaidh Ruaidh, nan eileamaidean ndarra air fad. Faodar an ainmeachadh mar 'rainneachdan ndarra'.

Tha seallaidhean-tre eile ann a th' air an cruthachadh le obair dhaoine, leithid talamh iteachais no cernaidhean bailteach. Faodar iad sin ainmeachadh mar'rainneachdan cultarach'.

Nas trice, ged-t, tha ar seallaidhean-tre nam measgachadh de dh'eileamaidean ndarra is cultarach, agus tha seo air a mhneachadh le Co-labhairt Erpach Sheallaidhean-tre (Beurla) mar a leanas:

  • 'ite, mar a ch daoine, a th' air a chumadh le gnomh is eadar-ghnomh ndarra agus/no le obair dhaoine.'

Tha an t-eadar-ghnomh seo air a' chaochlaideachd mhr sheallaidhean-tre a th' ann an Alba an-diugh, a chruthachadh. Faic Measadh air Cileachd Sheallaidhean-tre (Beurla)airson faicinn mar a tha a' chaochlaideachd seo air a mneachadh is a mapadh.

English versionLast updated on Thursday 12th April 2012 at 16:40 PM. Cliog an seo airson beachd a thoirt air an duilleag seo