. Neo-dhruim-altachain mara - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Neo-dhruim-altachain mara / Marine Invertebrates

Tha an t-uabhas de neo-dhruim-altachain agus Órainnean ann an Alba, agus nam measg tha gnŔithean a th' air an iasgach airson malairt mar cr¨bagan, giomaich, creachain, sr¨bain agus langoustines. Cleachd na ceangalan gu h-ýosal airson faighinn a-mach mu chuid dhe na neo-dhruim-altachain mara againn.

Anemonaidhean ti¨ba  / Tube anemones ęSue Scott/SNH. Airson fiosrachadh mu ch˛raichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

Anemone ti¨ba

Faigh a-mach mun anemone drýlseanach nach faighear ach ann an corra Óite air taobh siar Alba.

An lus-iteach tuathach / Northern featherstar / Leptometra celtica ęSNH. Airson fiosrachadh mu ch˛raichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

Lus-iteach tuathach

Tha an lus-iteach tuathach mar is trice ri lorg ann an uisgeachan domhainn ach 's e eisimpleir s˛nraichte a th' ann an Alba leis gu bheil cuid ann an uisgeachan eu-domhainn mu 20m.

Giomach SpÓinnteach / Crayfish ęSue Scott. Airson fiosrachadh mu ch˛raichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

Giomach SpÓinnteach

Tha obair iasgaich a' ghiomaich spÓinntich beag, ach tha e cudromach do ghnýomhachasan ionadail. Tha Óireamh a' chreutair Ólainn seo air crýonadh gu m˛r bho na 1970an.

Feusgan gobhlach / Fan mussel ęSue Scott. Airson fiosrachadh mu ch˛raichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

Feusgan gobhlach

'S e am feusgan g˛bhlach an t-slige as motha a gheibhear ann am Breatainn. Tha 30cm a dh'fhaid san dÓ bhalbh c˛mhla.

Feusgan nan each / Horse mussel ę Sue ScottSNH. Airson fiosrachadh mu ch˛raichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

Iomairean feusgain nan each

Bidh feusgain nan each a' dŔanamh iomairean agus sgeirean a bhios a' dŔanamh grunnd gluasadh stŔidheil. Bidh iad sin nan dachaigh do dh'iomadh creutair eile, agus tha iad nan deagh Óite-býdh do dh'iasg ˛g.

Slige lasrach / Flame shell / Limaria hians ęSue Scott/SNH. Airson fiosrachadh mu ch˛raichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

Iomairean sligean lasrach

'S e moileasgan le dÓ bhalbh a th' anns na sligean lasrach a tha cho Ólainn. Tha mu 4cm a dh'fhaid annta agus tha oir de ghreimirean orains orra.

Corail uisge fuar / Cold-water coral ęRohan Holt/SNH. Airson fiosrachadh mu ch˛raichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

Corail uisge fuar

Chan ann a-mhÓin sna tropaigean a tha sgeirean corail - tha iad againn fhŔin an seo ann an Alba!

Sgeir serpulid ęSue Scott/SNH Airson fiosrachadh mu ch˛raichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

Sgeirean serpulid

Ann an corra Óite s˛nraichte, bidh na ceudan de chnuimhean-ti¨ba serpulid a' fÓs c˛mhla agus a' dŔanamh structuran preasach no 'sgeirean'.