. Cuileagan-aibhne - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Cuileagan nan clach, cuileagan citein agus cuileagan caddis cuileagan aibhne

Stoneflies, mayflies and caddisflies - river flies

Tha iomadh buidheann bhiastagan, a bhios a' cur seachad na cuid as motha dhem beatha mar larbha air grunnd lochan is aibhnichean, air an gabhail a-steach an seo. Tha nam pirt riatanach san rainneachd oir tha iad nam biadh do do dh'iasg agus do dh'ein mar an gobha-uisge.

Tha na cuileagan citein air biastagan sgiathach cho sean 's a th' ann agus iad a' dol air ais crr is 300 millean bliadhna. Tha mu 3050 gn aithichte air an t-saoghal. 'S e cuileagan citein an aon bhiastagan le d re de sgiathan nan inbhich. Tha 51 gn aithnichte ann an Eileanan Bhreatainn.

'S e buidheann beag de bhiastagan uisge a th' ann an cuileagan nan clach, agus mar as trice 's fherr leotha uillt bhras le clachan. Tha 34 gn ann am Breatainn, agus nam measg tha Ruadh Tuathach a' Ghearrainnach faighear ach ann an uisge ann an Alba.

'S e buidheann bhiastagan coltach ri lemainn a th' ann an Trichoptera, no cuileagan caddis, agus tha beagan nas lugha na 200 gn ann an Eileanan Bhreatainn. Tha an t-ainm a' ciallachadh 'sgiathan fionnach', agus tha iad gu dearbh eadar-dhealaichte bho lemainn seach gur e gaoisid seach lannan a th' air na sgiathan aca, cuide ri eadar-dhealachaidhean eile.

Tha cuileagan aibhne ann an cunnart bho thruailleadh, ach tha a' chuid mhr de dh'uisgeachan Alba glan.

English version