. Seilleanan, speachan agus seangain - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Seilleanan, speachan & seangain / Bees, wasps & ants

'S e Hymenoptera na meabh-fhrdean "le sgiathan-meamrain", am buidheann cho eugsamhail 's a th' ann de bheathaichean. Tha an teaghlach as motha aca, Ichneumonidae, a' gabhail a-steach barrachd na h-uile gn ein agus mamailean cmhla. Tha crr is 6,500 gn ann am Breatainn, a' cmhdach faisg air 30% dhe na meanbh-fhrdean gu lir.

Tha iomadh gn air siostaman sisealta a leasachadh sa bheil buill air an roinn nan obraichean, nan seilleanan dhomhair no nan crainn. Faodaidh na hymenoptera shisealta seo a bhith be cmhla ann an neadan sam bi na mltean dhiubh. Ach chan eil gach gn cho sisealta; tha gu ler dhiubh be fa leth agus cha tig iad cmhla ach greiseag airson gintinn. Tha Hymenoptera prseil airson an seirbheisean a thaobh poileanachadh agus smachd air plighean.

Am measg nan gnithean no na buidhnean Hymenoptera cudromach tha:

English versionLast updated on Thursday 20th March 2014 at 14:31 PM. Cliog an seo airson beachd a thoirt air an duilleag seo