. Neo-dhruim-altachain eile air týr - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Buidhnean eile / Other groups

Tha iomadh neo-dhruim-altachan eile ann an Alba, ach chan eil iad ro aithnichte oir tha iad beag, agus tha feadhainn eile nach fhaicear oir tha iad fon talamh no am falach air c¨l r¨sg craoibhe no ann an duilleach. Nam measg sin tha:

Na dŔan dýmeas air neo-dhruim-altachain; cha mh˛r nach iad a th' ann am fiadh-bheatha Alba gu lŔir. Agus tha iad air a bhith an seo o chionn fhada. Tha lorgan fosail myriapod (ceud-chasach m˛r, m˛r) ann an Alba ann an Arainn, aig Cathair Aile external site ann am Fýobha agus san Eilean Sgitheanach. Buinidh an fheadhainn ann am Fýobha dhan linn Charbonach o chionn timcheall air 350 millean bliadhna. Tha an Rhynie Chert external site , faisg air baile Roinnidh ann an Alba, air iomaire fhosailean dhe na ciad lusan o chionn timcheall air 410 millean bliadhna cho mýorbhaileach 's a th' air an t-saoghal. Tha earbaill-gh˛bhlach ann (agus meanbh-chnuimhean) coltach ris an fheadhainn a chithear am measg dhuilleagan a tha a' lobhadh ann an coilltean an-diugh.

á

á

English version