. Cuileagan - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Cuileagan / Flies

Ged as e daolagan am buidheann as motha de mheanbh-fhrýdean air feadh an t-saoghail, tha cuileagan (Ďrdugh Diptera, a' ciallachadh "dÓ sgŔith") nas pailte ann an sgýrean tlÓth. Tha mu 7,000 gnŔ ann am Breatainn.

Lorgar a' chiad ýrean de chuileagan - na larbha - gu cumanta ann an ¨ir, uisge, lusan, cairbhe, buachar, fiodh marbh - mar as trice Óiteachan sa bheil taiseachd gu le˛r. Bidh m˛ran dhiubh be˛ air neach tar agus tha iad cudromach airson poileanachadh. Sin mar a tha cuileagan-iadhaidh a bhios tric a' tadhal air gÓrraidhean. Bidh feadhainn eile a' biathadh air stuth a tha a' lobhadh agus tha iad cudromach airson a bhith ag ath-chuartachadh buachar agus cairbhe (beathaichean marbh).

Faodaidh cuid dhe na gnŔithean Diptera a bhith nan cunnart slÓinte. Faodaidh mosgýotothan tinneasan marbhtach a sgaoileadh mar an galar buidhe, mailŔiria agus tinneas a' chadail. Ann an Alba, faodaidh meanbh-chuileagan  PDF document áa bhith nan dragh air sgÓth cho pailt 's a tha iad as t-samhradh, ach tha iad cudromach san t-sreath-býdh.

Tha dÓ chuileag-iadhaidh ann an Alba a tha gu h-Óraidh s˛nraichte air sgÓth cho tearc 's a tha iad agus na h-oidhirpean glŔidhteachais a th' ann airson an dýon; is iad sin cuileag-iadhaidh a' chrithinn  PDF document agus cuileag-iadhaidh a' ghiuthais  PDF document . Tha gnŔithean cudromach eile ann an Alba cuideachd mar a' chorra-bhainne spealg-bhuidhe Alba  PDF document agus an spealg-bhuidhe thuathach, agus a' chuileag stiletto Spiriverpa lunulata  PDF document .

á

á

English version