. Boiteagan - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Boiteagan / Worms

Tha an t-ainm boiteag air a chleachdadh airson iomadh beathach nach buinidh a chile ach air a bheil bodhaig fhada. Faodar buidhnean eadar-dhealaichte aithneachadh bho chile san digh anns am bi iad a' gluasad. Bidh boiteagan (earthworms) a' cur nan caran agus a' cleachdadh calg thana air am bodhaigean, bidh boiteagan-ridh a' sleamhnachadh gu mall le cuideachadh bho cilia (no gaoisidean)bheaga, bhodach agus bidh nematodes (boiteagan-cruinn) a' gluasad luath ann an cumadh S. Bidh de bhoiteagan a' cumail na h-ire fallain, bidh feadhainn eile a' toirt ionnsaigh air lusan sa ghrradh, agus faodar aonan, an criodhar  PDF document , a chleachdadh gus cuideachadh air brd an lannsair...

Tha crr is 3,000 sersa boiteig air an t-saoghal. Bidh a' mhr-chuid dhiubh a' cladhach ann an tunailean a leigeas le adhar faighinn dhan ir. Fhuair Charles Darwin a-mach gum b' urrainn do bhoiteagan meud raon ball-coise a thodhlacadh ann an 15 tunna ire gach bliadhna bho na lraich a bhios iad a' fgail air an uachdar.

Lorgar nematodes no boiteagan-cruinn mar as trice ann am pollagan, ach bidh iomadh gn a' fuireach ann an ir no nam parasaitean ann am fs-bheairtean eile. Tha iad cudromach ann a bhith a' briseadh sos stuth organach san ir agus aig bonn phollagan. 'S e beathaichean smplidh a th' ann am boiteagan-ridh, agus bidh iad gl thric ann an iteachan tais.

'S e creachadairean no clbaraichean as motha a th' annta. Bidh boiteagan-ridh ann an iomadh rainn uisge, eadar uisge aibhne agus pollagan is lochan. 'S ann an grraidhean as motha a bhios am boiteag Shealainn Nuaidh  PDF document agus cha bhi i ag ithe cil ach boiteagan. Tha uallach fhathast ann mun bhuaidh a dh'fhaodadh a bhith aca air ireamh nam boiteagan ann am Breatainn oir tha boiteagan cudromach mar bhiadh do dh'iomadh beathach le bruic, clamhain agus loin-dubh nam measg, ach tha iad nas cudromaiche buileach ann a bhith a' cumail na h-ire torrach.

English version