. Neo-dhruim-altachain - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Neo-dhruim-altachain / Invertebrates

Bho sheilleanan gu boiteagan, damhain-allaidh agus seilcheagan, 's e neo-dhruim-altachain a th' ann an 98% de dh'ainmhidhean. Ann an Alba tha iad againn eadar mullach Beinn Nibheis agus bonn a' Chuain a Tuath, ged nach eil fhios aig duine cia mheud gn a th' ann dha-rribh. Eadar tr agus for-uisge fhin, 's dcha gu bheil crr is 50,000 gn ann an Alba.
Seilcheag / Snail Naomi Smith/SNH Airson fiosrachadh mu chraichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann omhaighean Dualchas Ndair na h-Alba air Fn 01738 444177 no thid gu www.snh.gov.uk

Mu neo-dhruim-altachain

Tha ireamh nan neo-dhruim-altachan ann an Alba cudromach aig re na cruinne. Faigh a-mach carson a tha feum againn orra agus d as urrainn SNH a dhanamh airson an don.

Sgeir Serpulid / Serpulid reef, Loch Creurain. Sue Scott/SNH Airson fiosrachadh mu chraichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann omhaighean Dualchas Ndair na h-Alba air Fn 01738 444177 no thid gu www.snh.gov.uk

Neo-dhruim-altachain mara

Tha an t-uabhas neo-dhruim-altachain sa mhuir agus air na cladaichean mu chuairt Alba. Faigh a-mach barrachd mun obair aca agus cho cudromach 's a tha iad dhan eaconamaidh.

Seillean-mr / Bumble Bee Lorne Gill/SNH. Airson fiosrachadh mu chraichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann omhaighean Dualchas Ndair na h-Alba air Fn 01738 444177 no thid gu www.snh.gov.uk

Neo-dhruim-altachain air tr

Chan eil seilcheagan agus boiteagan ach gl bheag dhen ireamh neo-dhruim-altachain a bhios air tr. Faigh a-mach cit a bheil iad a' fuireach agus d bhios iad a' danamh.

An t-slige mhadaidh / fresh-water pearl mussel Lorne Gill/SNH. Airson fiosrachadh mu chraichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann omhaighean Dualchas Ndair na h-Alba air Fn 01738 444177 no thid gu www.snh.gov.uk

Neo-dhruim-altachain for-uisge

Tha mran de neo-dhruim-altachain Alba be cuid dhem beatha, no fad am beatha, ann am for-uisge.