. Diofar eadar snÓgairean is muir-thýrich - Scottish Natural Heritage
skip to main content

SnÓgairean agus muir-thýrich /áááááááááááá Reptiles and amphibians

Nochd muir-thýrich agus snÓgairean ro chreutairean le fuil bhlÓth, mar a tha sinne, agus chan eil smachd aca fhŔin air te˛thachd an cuirp. Tha e follaiseach gu bheil gnÓth-shýde Alba doirbh dhaibh, ach bidh snÓgairean a' dol a dh'Óitichean fasgach far an s¨igh iad teas na grŔine gus am bi iad blÓth gu le˛r airson a dhol a shealg aig astar. Cha bhi muir-thýrich a' gluasad cho luath anns na h-Óitichean fionnar anns am feum iad a bhith be˛.

Tha an dÓ bhuidheann bheathaichean seo gu tur eadar-dhealaichte. Bidh muir-thýrich a' gintinn ann an uisge agus tha craiceann bog, so-dhr¨iteach orra, a leigeas leotha an anail a tharraing fon uisge, agus air týr, ach tha e a' ciallachadh gum feum iad fuireach ann an Óitichean tais. Tha craiceann tioram, lannach nan snÓgairean gan cumail bho bhith a' tioramachadh agus chan fheum iad tilleadh dhan uisge airson gintinn.

Sa chultar againn o chionn fhada

Tha cuid dhe na fosailean as sine air an t-saoghal external site de mhuir-thýrich agus de shnÓgairean ann an Alba. Ann an cultar nan Cruithneach, bha nathraichean a' samhlachadh gliocas, leigheas, ath-nuadhachadh agus neo-bhÓsmhorachd, agus chithear iad air an snaidheadh air cuid dhe na tursachan aca, mar eisimpleir aig Lag an RÓith external site ann an Siorrachd Pheairt.

Ciamar a chuidicheas tu?

Tha muir-thýrich agus snÓgairean a' crýonadh gu m˛r ann am Breatainn. Ma tha thu airson cuideachadh, tha GlŔidhteachas Mhuir-thýrich agus ShnÓgairean a' toirt seachad fiosrachadh feumail eag-e˛lais mu na gnŔithean agus am feumalachdan glŔidhteachais, agus tha ARG-UK a' riochdachadh iomadh buidheann saor-thoileach a tha ag obair gus an gleidheadh ann an Alba.

'S e feumalachd cho sýmplidh 's a tha againn gum biodh fiosrachadh nas fheÓrr againn air cÓit a bheil na muir-thýrich agus na snÓgairean rim faotainn. Chan eil sinn fhathast cinnteach a bheil laghairtean cumanta rim faotainn sna h-Eileanan Siar. Mar sin ma chý thu muir-thýreach no snÓgaire, cuir fios chun a' bhuidhinn ionadail external site agad no gu fear dhe na sgeamachan sgr¨daidh nÓiseanta external site .

á

á

English versionLast updated on Thursday 20th March 2014 at 12:50 PM. Cliog an seo airson beachd a thoirt air an duilleag seo