. Muir-thýrich & snÓgairean - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Muir-thýrich agus snÓgairean / Amphibians and reptiles

Eadar clann a bhios a' cruinneachadh sýol losgainn agus Harry Potter a' sabaid Basilisk, tha ¨idh aig m˛ran ann am muir-thýrich agus ann an snÓgairean. Leugh barrachd mu shia gnŔithean de mhuir-thýrich agus trý gnŔithean de shnÓgairean.

Dearc-luachrach ęLorne Gill/SNH. Airson fiosrachadh mu ch˛raichean lethbhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177 no www.snh.gov.uk

Diofar eadar snÓgairean is muir-thýrich

Ged a tha iad tric air an ainmeachadh c˛mhla, tha muir-thýrich agus snÓgairean gu tur eadar-dhealaichte.

Losgann cumanta / Common frog ę Laurie Campbell/SNH Airson fiosrachadh mu ch˛raichean lethbhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177 no www.snh.gov.uk

Muir-thýrich

Tha losgainn, muileachan-mÓg agus dearcain-luachrach toilichte an dÓ chuid air muir agus air týr. Faigh a-mach mu ghnŔithean Alba agus mar a tha iad be˛.

Laghairt cumanta / Common lizard  ęLaurie Campbell/SNH. Airson fiosrachadh mu ch˛raichean lethbhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177 no www.snh.gov.uk

SnÓgairean

Tha dÓ she˛rsa laghairt agus nathair ann an Alba. Bidh iomadh se˛rsa turtair mara a' tadhal cuideachd.