. Mamailean mara - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Mamailean mara / Marine mammals

Tha Alba air Óite cho math 's a th' anns an Roinn E˛rpa airson mamailean mara fhaicinn. Faigh a-mach barrachd mu na creutairean iongantach seo sna duilleagan gu h-ýosal.

Muc-mhara mhionc / Minke whale ęSue Scott. Airson fiosrachadh mu ch˛raichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

Muc-mhara mhionc

Tha a' mhuc-mhara mhionc uabhasach cumanta mu chuairt Alba. Faigh a-mach barrachd mun mhuc-mhara seo is na gnŔithean eile a bhios gar tadhal.

Muc bhiorach / Bottlenose dolphin, An Linne Mhoireibh ęLorne Gill/SNH. Airson fiosrachadh mu ch˛raichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

Leumadairean agus pŔileagan

Tha c˛ig gnŔithean leumadairean agus phŔileagan cumanta air na cladaichean againn. C¨m a' leughadh airson barrachd fhaighinn a-mach mun deidhinn sin.

R˛n glas / Grey seal ęLorne Gill Airson fiosrachadh mu ch˛raichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

R˛in

Faigh a-mach barrachd mun r˛n ghlas agus mun r˛n chumanta.