. Mamailean - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Mamailean / Mammals

Broc / Badger / Meles meles ęLaurie Campbell/SNH. Airson fiosrachadh mu ch˛raichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

Mu mhamailean

Co-dhi¨ 's ann air muir no týr, tha iomadh mamail inntinneach, beag agus m˛r, ann an Alba.

Leumadair san Linn Mhoireibh  ęLorne Gill. Airson fiosrachadh mu ch˛raichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

Mamailean mara

Tha Alba air Óite cho math 's a th' anns an Roinn E˛rpa airson mamailean mara fhaicinn mar mucan-mara, leumadairean, pŔileagan agus r˛in.

Damh ruadh / Red Deer Stag ę Laurie Campbell/SNH. Airson fiosrachadh mu ch˛raichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

Mamailean týre

Faigh a-mach barrachd mu na mamailean týre againn, nam measg bruic, fe˛ragan ruadha, fŔidh, ialtagan, taghain agus cait-fhiadhaich.