. Iasg - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Iasg / Fish

Bradan (Salmo salar) ęLorne Gill Airson fiosrachadh mu ch˛raichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177

Iasg fýor-uisge

Faigh a-mach barrachd mun iasg fýor-uisge ann an Alba, agus mar a thÓinig iad an seo agus dŔ tha cudromach mun deidhinn.

Iasg a' Mhadaidh / Wolf fishęSue Scott/SNH. Airson fiosrachadh mu ch˛raichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

Iasg mara

Tha iomadh se˛rsa Ŕisg sa mhuir mu thimcheall Alba. Tha t˛rr dhen iasg luachmhor gu coimeirsealta agus tha cuid eile cudromach san eag-shiostam againn.