. Gnčithean san sgėre agad - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Gnčithean san sgėre agad / Species sightings in your area

Cleachd am map eadar-ghnėomhail airson fiosrachadh a lorg mu lusan agus ainmhidhean a chaidh fhaicinn faisg air do dhachaigh no faisg air sgėre air a bheil thu an dųil tadhal. Thāinig am fiosrachadh gu lčir bhon dāta aig Lėonra Nāiseanta Bith-iomadachd. Tha an goireas seo a' toirt cothrom dhut air na clāraidhean ainmhidhean agus lusan air feadh Alba fhaicinn. A' coimhead airson bheachdan air āitichean a bhiodh math airson fiadh-bheatha fhaicinn? Feuch an earrann 'Āiteachan far am faodar a dhol' .

scroll to this map | scroll to the top of this page

English version