. E˛in grunnachaidh Uibhist - Scottish Natural Heritage
skip to main content

E˛in grunnachaidh Uibhist / Uist waders

Chan eil c¨isean mar bu ch˛ir dha Óireamhan e˛in grunnachaidh air eileanan Uibhist. Tha an Óireamh air a bhith a' crýonadh thairis air na trý deicheadan mu dheireadh, agus a thaobh cuid de ghnŔithean tha an crýonadh air a bhith nas Óirde na 50%.

└ireamhan seasmhach: 1983

Air ais ann an 1983 bha mu 17,000 paidhir de dh'e˛in grunnachaidh sna h-eileanan, a' gabhail a-steach:

  • 2819 paidhrichean - 30% den Óireamh briodachaidh iomlan a th' anns an RA de ghille-feadaig;
  • 2047 paidhrichean - 25% den Óireamh briodachaidh iomlan a th' anns an RA de bhothag; agus
  • 1774 paidhrichean - 5% den Óireamh briodachaidh iomlan a th' anns an RA den cham-ghlas.

└ireamh a' crýonadh: 1983 - 2000

Eadar 1983 agus 2000 tha an Óireamh briodachaidh seo air crýonadh ann an Uibhist a Deas agus ann am Beinn nam Fadhla le:

  • gille-feadaig, bothag is naosg a' tuiteam 57%,
  • cam-ghlas a' tuiteam 41% agus
  • curracagá31%.

Carson a tha seo a' tachairt?

Tha fianais lÓidir air sealltainn gum b' e na grÓineagan a chaidh a thoirt a-steach a b' adhbhar dha na crýonaidhean sin.

Bha rannsachadh a' moladh gum b' e am poileasaidh a b' fheÓrr a bhith a' toirt nan grÓineag air falbh ann an diofar dh˛ighean: gan glacadh be˛, gan lorg le toirdsichean cumhachdach tron oidhche agus le coin snotach. Bho 2007 thathas air na grÓineagan a ghluasad gu týr-m˛r.

Bidh toirt air falbh nan grÓineag air cothrom a thoirt dha neadan soirbheachadh agus dha Óireamh nan eun grunnachaidh fÓs. Bidh feum air tuilleadh sgr¨daidhean air e˛in grunnachaidh gus dearbhadh gu bheil toirt air falbh nan grÓineag a' toirt cothrom dha Óireamh nan eun grunnachadh fÓs, oir tha nithean eile ann cuideachd a bhios a' toirt buaidh air soirbheachadh am briodachaidh.

Cairtean-puist an asgaidh

Tha Pr˛iseact E˛in-Grunnachaidh Uibhsit air seat de chairtean puist  PDF document a dheasachadh airson sanasachadh a dhŔanamh air na sia gnŔithean de dh'e˛in grunnachaidh. Ma tha thu ag iarraidh seat cuir post-d gu: uwp@snh.gov.uk

á

á

English version