. E˛in sna bailtean - Scottish Natural Heritage
skip to main content

E˛in ann an raointean & gÓrraidhean sna bailtean / Birds of urban greenspaces & gardens

Faodaidh fi¨ 's ceÓrnaidhean beaga de thalamh gorm a bhith cudromach do dh'e˛in a tha air fÓs cleachdte ri Órainn a tha sinn air atharrachadh gu m˛r. Bha a' mh˛r-chuid dhiubh seo ann an coilltean agus ri oirean choilltean bho th¨s. Seach gum bi uiread de dhaoine a' toirt dhaibh chnothan-talmhainn agus biadh eile, tha e nas fhasa do chuid de ghnŔithean, mar an lon-dubh, an uiseag, am br¨-dearg, a' ghealag-bhuidhe agus cailleachag cheann dubh, tighinn be˛ tron gheamhradh. Bidh cailleachag cheann-gorm agus currac-baintighearna a' gabhail gu math ri bogsa neachaidh ann an sgýrean far nach eil m˛ran thuill nÓdarra airson neadachadh. 'S e b˛rd-e˛in taobh a-muigh na h-uinneig d˛igh mhath air t˛iseachadh a' beachdachadh air e˛in.

á

á

English version