. Leumadairean, mucan-mara & pŔileagan - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Mamailean fo dhýon - Leumadairean, mucan-mara is pŔileagan /áááááááááááááááááááááááááááá Protected mammals - Dolphins, whales and porpoises

DŔ a th' annta?

'S e cetaceans a chanar ri mucan-mara, leumadairean is pŔileagan. Tha t˛rr dhiofar ghnŔithean cetacean ann an uisgeachan na RA, eadar a' phŔileag sa chaladh bheag gu mucan-mara madaidhean-cuain mar a' mhuc-mhara chrotach is muc an sgadain.

Faigh tuilleadh a-mach mu mucan-mara, leumadairean is pŔileagan an seo.

Ciamar a thathas gan dýon?

Tha mucan-mara is leumadairean air an se˛rsachadh mar gnŔithean E˛rpach le dýoná agus tha iad air an dýon gu h-iomlan fo Riaghailtean GlŔidhteachais (└rainnean NÓdarra & c.)1994 (leasaichte).

Eucoirean

Tha na leanas na gheÓrr-chunntas de na h-eucoirean a th' ann an Riaghailtean GlŔidhteachais (└rainnean NÓdarra, & c.)á1994 (leasaichte) co-cheangailte ri mucan-mara, leumadairean is pŔileagan sna h-uisgeachan a-staigh ann an Alba (taobh a-staigh 12 mhýle se˛laidh bho thýr).

Tha e na eucoir na leanas a dhŔanamh a dh'aona ghnothaich no gu neo-ch¨ramach:

  • Mucan-mara, leumadairean no pŔileagan a mharbhadh, a dhochann no a ghlacadh;
  • Dragh a chur orra no an sÓrachadh.

Sna h-uisgeachan a-muigh (nas fhaide a-mach na 12 mýle se˛laidh bho thýr) tha cetaceans air an dýon le Riaghailtean GlŔidhteachais Mara A-muigh (└rainnean NÓdarra, &c) 2007.

Ceadachd is beathaichean-mara

Tha ceadan ri fhaighinn gus cothrom a thoirt dha daoine comharraichte gnýomhan a ghabhail os lÓimh a bhiodh air mhodh eile nan eucoir. Mar a tha fýor co-cheangailte ri gnŔithean E˛rpach sam bith a th' air an dýon, tha tŔid ceadan a thoirt seachad ach airson adhbharan s˛nraichte a tha suidhichte san reachdas. Ma tha thu an d¨il cÓil sam bith a dhŔanamh a dh'fhaodadh buaidh a thoirt air beathaichean-mara, bi cinnteach gu bheil thu taobh a-staigh an lagha.

Tha C˛d Faire Fiadh-bheatha Mara na h-Alba external site a' toirt sti¨ireadh seachad air mar bu ch˛ir faire air beathaichean-mara agus air mamailean mara eile gu c¨ramach. Ann an Linne Mhoireibh tha Pr˛gram └rainnean Leumadairean external site a' toirt sti¨ireadh s˛nraichte seachad dha daoine a bhios a' ruith cuairtean-mara fiadh-bheatha san sgýre seo.

Ma tha d¨il agad cÓil a dhŔanamh a dh'fhaodadh, air mhodh eile, a bhith na eucoir, 's d˛cha gum feum thu cead agus bu ch˛ir dhut s¨il a thoirt air duilleagan ceadachd is mamailean mara.

*Thoir aire* Chan eil geÓrr-chunntas an reachdais agus liosta nan eucoirean air an duilleig seo idir cunbhalach; 's ann a-mhÓin airson sti¨ireadh a tha iad. Feumar an reachdasáiomlan a sgr¨dadh airson liosta iomlan de dh'eucoirean fhaicinn. Tha e cuideachd cudromach gum bithear mothachail gur e an lagh ann an Alba a tha seo; dh'fhaodadh gum biodh c¨isean eadar-dhealaichte ann an Óiteachan eile san RA.

á

á

English version