. Iasg - Scottish Natural Heritage
skip to main content

GnŔithean fo dhýon - Iasg /ááááááááááááááááááááá Protected species - Fish

DŔ a th' annta?

Tha cuid de ghnŔithean Ŕisg air an dýon leis an lagh ann an Alba seach gu bheil iad tearc no gu faodadh cuid de ghnýomhan droch bhuaidh a thoirt orra.

Tha cearbain ann an uisgeachan na h-Alba, gu s˛nraichte a-mach bhon chosta an iar as t-samhradh. 'S e an cearban an dara iasg as motha a th' anns a' mhuir - tha e nas fhaide is nas truime na bus Lunnainn! Tha iad se˛rsaichte mar ghnŔ a tha fosgailte ri ionnsaigh agus mar sin tha laghan ann a tha a' cur bacadh air daoine bho bhith gan sÓrachadh.

Chan e an t-aon iasg m˛r a tha fo dhýon; tha gnŔithean ýomhaigheach mar bradan a' Chuain a Tuath agus feadhainn ne˛nach mar cloitheag na h-aibhne air an dýon cuideachd agus cuid air nach eil sinn cho e˛lach leithid vendace, powan aguságabhlan (allis agus twaite).

Faigh tuilleadh a-mach mu ar gnŔithean Iasg.

Ciamar a thathas gan dýon?

Tha cearbaináliostaichte air ClÓr-ama 5  PDF document áde Achd Fiadh-bheatha is D¨thchaá1981 (leasaichte) agus tha iad air an dýon bho dhragh no sÓrachadh a dh'aona ghnothaich no neo-ch¨ramach.

'S e iasg-tadhail tearc ann an Alba a th' anns a' bhradan-geÓrr ach tha dýon air a chur air mar ghnŔ E˛rpach fo dhýon fo Riaghailtean GlŔidhteachais (└rainnean NÓdarra, &c.)1994 (leasaichte).

Tha easgannan-breaca, bradan a' Chuain a Tuath, allis agus gobhlachan twaite, vendace agus powan uile liostaichte air ClÓr-ama 3  PDF document de Riaghailtean GlŔidhteachais (└rainnean NÓdarra, &c.)1994(leasaichte) a tha ga dhŔanamh na eucoir a bhith a' cleachdadh cuid de dh˛ighean airson an glacadh no an toirt Ó fýor-uisge.

Tha Allis is gobhlachan twaite, vendace is powan cuideachd liostaichte air ClÓr-ama 5  PDF document de Achd Fiadh-bheatha is D¨thcha 1981 (leasaichte). Tha lÓn dhýon air a thoirt dha vendace is powan fon chlÓr-ama seo, rud a tha a' ciallachadh gur e eucoir a th' ann am marbhadh, an dochann, an glacadh a dh'aona ghnothaich no gu neo-ch¨ramach a bharrachd air a bhith a' gabhail seilbh orra no gan reic. 'S ann a-mhÓin air an dýon bho bhith air am marbhadh, an dochann no an glacadh a tha allis agus gobhlachan twaite.

Ceadachd agus iasg

Tha ceadan ri fhaighinn gus cothrom a thoirt dha daoine comharraichte gnýomhan a ghabhail os lÓimh a bhiodh air mhodh eile nan eucoir. Mar a tha fýor co-cheangailte ri gnŔithean sam bith a th' air an dýon, tha tŔid ceadan a thoirt seachad ach airson adhbharan s˛nraichte a tha suidhichte san reachdas. Ma tha thu an d¨il cÓil sam bith a dhŔanamh a dh'fhaodadh buaidh a thoirt air iasg, bi cinnteach gu bheil thu taobh a-staigh an lagha.

Ma tha d¨il agad cÓil a dhŔanamh a dh'fhaodadh, air mhodh eile, a bhith na eucoir, 's d˛cha gum feum thu cead agus bu ch˛ir dhut s¨il a thoirt air duilleagan ceadachd is iasg.

á

á

English version