. Cait-fhiadhaich - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Mamailean fo dhýon - cat-fiadhaich na h-Alba / Protected mammals - Scottish wildcat

DŔ a th' annta?

'S e cat-fiadhaich na h-Alba am ball d¨thchasach mu dheireadh de theaghlach nan cat a tha ri fhaighinn fiadhaich ann am Breatainn. Tha e liostaichte ann an FrŔam Gnýomha nan GnŔithean airson obair glŔidhteachais thairis air na c˛ig bliadhna ri thighinn ann an oidhirp Órainn a leasachadh agus cunnartan tar-bhriodachadh le cait callaáa l¨ghdachadh.

Faigh tuilleadh a-mach mu cat-fiadhaich na h-Alba.á

Ciamar a thathas gan dýon?

Tha cait fhiadhaich se˛rsaichte mar gnŔithean E˛rpach le dýon agus tha lÓn dhýon orra fo Riaghailtean GlŔidhteachais (└rainnean NÓdarra, &c) 1994 (leasaichte). Tha cunntas an seo air grunn eucoirean co-cheangailte ri cait fhiadhaich agus ri na h-Óiteachan far a bheil iad a' fuireach.

Eucoirean

Tha na leanas na gheÓrr-chunntas air na h-eucoirean co-cheangailte ri cait fhiadhaich a tha ann an Riaghailtean GlŔidhteachais (└rainnean NÓdarra, &c) 1994 (leasaichte).

Tha e na eucoir na leanas a dhŔanamh a dh'aona ghnothaich no gu neo-ch¨ramach:

  • cat-fiadhaich, a dhochann, a mharbhadh no a shÓrachadh;
  • dragh a chur air cat fiadhaich ann an saobhaidh no ann an structair eile no Óite a bhios e a' cleachdadh airson fasgadh no dýon;
  • dragh a chur air cat fiadhaich fhad 's a tha e ag altraim no a' toirt c¨ram dha phiseagan;
  • bacadh a chur air faighinn a-steach a shaobhaidh no gu structair no Óite sam bith a bhios cat fiadhaich a' cleachdadh airson fasgadh no dýon, no bacadh a chur air a' bheathach bho bhith a' cleachdadh an Óite sin;
  • dragh a chur air cat fiadhaich ann an d˛igh, no ann an suidheachaidhean a tha dualtach buaidh mh˛r a thoirt air sgaoileadh ionadail no Óireamhan na gnŔ sin;
  • dragh a chur air cat fiadhaich ann an d˛igh, no ann an suidheachaidhean a tha dualtach droch bhuaidh a thoirt air a chomas a bhith be˛, briodachadh, gintinn, altraim no c¨ram a thoirt dha phiseagan.

Tha e cuideachd na eucoir na leanas a dhŔanamh:

  • milleadh no sgrios a dhŔanamh air lÓrach briodachaidh no Óite-fois beathaich den t-se˛rsa sin (cha leig e leas a bhith a dh'aona ghnothaich no gu neo-ch¨ramach airson seo a dhŔanamh na eucoir);
  • a bhith a' cumail, a' toirt air falbh, a' reic, ag iomlaideachadh no a' tabhann airson reic cat-fiadhaich sam bith, no pÓirt no fo-stuth sam bith dheth (ma fhuaras sin an dŔidh 10 Ďgmhios 1994).

Ceadachd is cait-fhiadhaich

Tha ceadan rim faighinn gus cothrom a thoirt dha daoine comharraichte gnýomhan a ghabhail os lÓimh a bhiodh air mhodh eile nan eucoir. Mar a tha fýor co-cheangailte ri gnŔithean E˛rpach le dýon, 's ann airson adhbharan comharraichte a-mhÓin a tha san reachdas a thŔid ceadan a thoirt seachad. Ma tha thu an d¨il cÓil sam bith a dhŔanamh a dh'fhaodadh buaidh a thoirt air cait fhiadhaich dŔan cinnteach gu fuirich thu taobh a-staigh an lagha.

Ma tha d¨il agad cÓil a dhŔanamh a bhiodh air mhodh eile na eucoir, feumaidh tu cead fhaighinn agus bu ch˛ir dhut s¨il a thoirt air na duilleagan ceadachd is cait-fhiadhaich againn.

á

á

á

*Thoir aire * Chan eil geÓrr-chunntas an reachdais agus liosta nan eucoirean air an duilleig seo idir cunbhalach; 's ann a-mhÓin airson sti¨ireadh a tha iad. Feumar an reachdas iomlan a sgr¨dadh airson liosta iomlan de dh'eucoirean fhaicinn. Tha e cuideachd cudromach gum bithear mothachail gur e an lagh ann an Alba a tha seo; dh'fhaodadh gum biodh c¨isean eadar-dhealaichte ann an Óiteachan eile san RA.

á

á

English version