. GnŔithean fo dhýon - Scottish Natural Heritage
skip to main content

GnŔithean fo dhýon / Protected species

Ged a dh'fhaodas Óiteachan a th' air an dýon gnŔithean a chumail sÓbhailte taobh a-staigh an crýochan, tha cuid de bheathaichean is lusan cho fosgailte do chunnart agus cho lag 's gu bheil iad a' cur feum air dýon laghail sa h-uile suidheachadh.

Tha prýomh dhleastanas aig Dualchas NÓdair na h-Alba a thaobh ghnŔithean a th' air an dýon tro bhith ag ¨ghdarrachadh ghnýomhan a bhiodh, air mhodh eile, nan eucoir. Tha siostam an ¨ghdarrachaidh na phÓirt de frŔam laghail airson eucoir a thaobh fiadh-bheatha a l¨ghdachadh. Tha e na uallach air na h-uile obrachadh taobh a-staigh an lagha.

Broc / Badger / Meles meles ęLaurie Campbell/SNH. Airson fiosrachadh mu ch˛raichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

Bruic

Ionnsaich tuilleadh mu dheidhinn mar a tha bruic air an dýon ...

Cat-fiadhaich ęLorne Gill/SNH. Airson fiosrachadh mu ch˛raichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

Cait-fhiadhaich

'S e gnŔ E˛rpach le dýon a th' ann an cat-fiadhaich agus tha e d¨thchasach do dh'Alba.

null

Dallagan

Ionnsaich tuilleadh mu dheidhinn mar a tha dallagan agus famhalain air an dýon.

Le˛mainn / moths ęLorne Gill Airson fiosrachadh mu ch˛raichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

Neo-dhruim-altachain

'S e ainmhidhean as aonais druim a th' annan neo-dhruim-altachain, coltach ri biastagan agus feusgain.

D˛bhran ęLorne Gill/SNH. Airson fiosrachadh mu ch˛raichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

D˛bhrain

'S e gnŔ E˛rpach fo dhýon a th' annan d˛bhran.

Lon-dubh / Blackbird ęBrian Alexander Airson fiosrachadh mu ch˛raichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

E˛in

Tha e˛in fiadhaich uile fo dhýon ann an Alba.

Damh ęLaurie Campbell SNH. Airson fiosrachadh mu ch˛raichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

FŔidh

Ionnsaich tuilleadh mu dheidhinn mar a tha fŔidh fo dhýon.

Fe˛rag Ruadh / Red squirrel ęLorne Gill/SNH. Airson fiosrachadh mu ch˛raichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

Fe˛ragan

Tha ar fe˛ragan ruadha d¨thchasach air dýon s˛nraichte fhaighinn. Chan eil fe˛ragan glasa d¨thchasach do dh'Alba.

Ialtag Leisler (Nyctalus leisleri) ęJohn Haddow/SNH. Airson fiosrachadh mu ch˛raichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

Ialtagan

Ionnsaich tuilleadh mu dheidhinn mar a tha ialtagan air an dýon.

Bradan a' leum suas eas  ęLorne Gill/SNH. Airson fiosrachadh mu ch˛raichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

Iasg

Tha cuid de na gnŔithean nas teirce de dh'Ŕisg ann an Alba air dýon laghail fhaighinn.

Leumadairean, Linne Mhoireibh ęLorne Gill Airson fiosrachadh mu ch˛raichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

Leumadairean, mucan-mara & pŔileagan

Mar a tha an lagh a' toirt dýon do leumadairean, mucan-mara agus pŔileagan.

Chickweed, Unst, Sealtainn  ęLorne Gill/SNH Airson fiosrachadh mu ch˛raichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

Lusan & fungasan

Tha lusan fiadhaich uile fo dhýon laghail. Faigh a-mach carson an seo.

Losgannan cumanta / common frogs ęLorne Gill/SNH. Airson fiosrachadh mu ch˛raichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

Muir-thýrich is snÓgairean

Faigh a-mach carson a tha cuid de mhuir-thýrich agus snÓgairean fo dhýon agus dŔ tha seo a' ciallachadh.

R˛n glas ęLorne Gill/SNH. Airson fiosrachadh mu ch˛raichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

R˛in

Tha r˛in ghlas agus r˛in chumanta air dýon fhaighinn fo Achd Mara (Alba) 2010.

Taghan / Pine Marten / Martes martes ę Lorne Gill/SNH Airson fiosrachadh mu ch˛raichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

Taghain

Ciamar agus carson a tha taghain fo dhýon?