. Maoimean-slŔibhe ann an creagan - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Maoimean-slŔibhe ann an creagan / Landslides in rock

Creagan a' tuiteam

Bidh creag, no beagan chreagan a' tuiteam, far bhearraidhean a' cruinneachadh agus a' cruthachadh aparain de sgÓirneach, uaireannan thar ¨ine mh˛r. 'S e fuigheall a th' ann an cuid de le˛idean sgÓirnich, far a bheil an t-aparan sgÓirnich cha mh˛r a' tiodhlacadh nan creagan a leig uaireigin mu sgaoil tuiteam nan clachan a chruthaich iad. Tha se˛rsachadh spr¨illeach creige, le na clachan as motha aig bonn an sgÓirnich, agus an fheadhainn as lugha air a' mhullach, na fheart air sgÓirneach a tha creagan a thuiteas fhathast a' cruthachadh. Bidh briseadh a' tighinn air an ath-obrachadh seo le na le˛idean sgÓirnich le pr˛iseasan eile, leithid maoimean-sneachda, sruth spr¨illich agus bleith ghilean le uisge.

FÓilligeadh Le˛idean Creige

'S e buidheann de mhaoimean-slŔibhe, a tha a' nochdadh iomadh atharrachadh sna feartan aca, a th' ann am fÓilligidhean le˛idean creige. Tha m˛ran ann an Alba cho m˛r (a' gabhail a-steach taobhan beinne) agus nach eil m˛ran dhaoine fi¨ 's gam faicinn! (Mar eisimpleir, tha fÓilligeadh an leothaid chreige air Beinn Fhada ann an Cinn TÓile uabhasach m˛r - 3 km a dh'fhaid, bho faisg air ýre na mara gu 1000m, agus 's d˛cha c˛rr is 100 millean meatair ci¨bach san tomad a dh'fhÓillig.

Maoimean-slŔibhe Cuartail

Bidh maoimean-slŔibhe cuartail a' tachairt far am bi creagan a tha nas cruaidhe a' briseadh thairis air creagan nas laige. Ann an Alba tha fýor dheagh eisimpleirean ann an Tr˛ndairnis san Eilean Sgitheanach agus ann a' Hallaig ann an Ratharsair, far an do thuit taobh beinne gu lŔir air sgÓth iomadh fÓilligeadh. Ann a' Hallaig tha a' mhaoim-slŔibhe a' cumail sýos fon uisge gu grunnd na mara.

á

á

English versionLast updated on Thursday 3rd January 2013 at 10:49 AM. Cliog an seo airson beachd a thoirt air an duilleag seo