. Adhbhair airson Maoim-slŔibhe - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Adhbharan airson mhaoimean-slŔibhe / Causes of landslides

Beag no m˛r, bidh maoimean-slŔibhe a' tachairt nuair a bhios na forsaichean airson gluasad (grabhataidh) nas treasa na neart an leathaid fhŔin. Ann am fÓilligeadh leathaid buan mar ¨ir-Ŕaladh no fi¨ 's ann am fÓilligidhean m˛ra chreagan, faodaidh an gluasad tachairt an-drÓsta 's a-rithist thar ¨ine mh˛r, ach faodaidh iad fÓs nas motha air sgÓth atharrachadh san Órainneachd mun cuairt, gu h-Óraidh atharrachaidhean ann an sruthadh uisge san ¨ir no sa chreig.

Ann an Alba tha ceangal dl¨th eadar fÓilligeadh leathaid nach tachair ach aon turas, mar spr¨illeach a' sruthadh agus creagan a' tuiteam, agus an aimsir, mar amannan reothaidh is aiteimh no uisge m˛r thar ¨ine. Bidh uisge no criostailean deighe a' l¨ghdachadh neart a-staigh na creige no na h-¨ire le bhith a' briseadh uachdair gharbh Ós a chŔile, agus a' ceadachadh gluasad anns na beÓrnan no air uachdair nas caoine.

Tha an t-Óm mus bi maoim-slŔibhe ann a cheart cho cudromach ris an tachartas a dh'adhbhraicheas e.

  • L¨ghdaichidh sýde-chaitheamh ann an sgÓinidhean air aghaidh na creige neart na creige. Bidh i mar sin buailteach fÓilligeadh, agus chan fheum i ach rud glŔ bheag gus cus cuideim a chur air an leathad airson toirt oirre fÓilligeadh.
  • Gr¨id no creag a tha buailteach fÓilligeadh a bhith ann.
  • Tha atharrachadh ann am fÓsmhorachd cuideachd a' toirt buaidh air comas le˛idean fuireach na chŔile.

á

á

English versionLast updated on Tuesday 17th April 2012 at 12:50 PM. Cliog an seo airson beachd a thoirt air an duilleag seo