. Cd Fosailean na h-Alba - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Cd Fosailean na h-Alba The Scottish Fossil Code

Tha ge-iomadachd shnraichte, a tha a' cmhdach faisg air 3 billean bliadhna de dh'eachdraidh na Talmhainn, ann an Alba. 'S e pirt dhen 'Dualchas Talmhainn' seo an fhianais air leasachadh agus air meanbh-fhs beatha na Talmhainn a th' againn ann am fosailean. Gheibhear iad, am measg iteachan eile, ann an aibhnichean agus ann an uillt, air bearraidhean cladaich agus ann an cuaraidhean, agus tha iad cuideachd air an gleidheadh ann an taighean-tasgaidh agus ann an cruinnichidhean probhaideach. Tha e a' gabhail a-steach stras neo-bhuan, gun shamhail a tha gu feum ann an saidheans, foghlam agus cur-seachad. Tha a' chuid seo de Dhualchas Talmhainn na h-Alba ann an cunnart a bhith air a mhilleadh. Mar sin feumaidh e bhith air a dhon agus air a riaghladh gus a bhith cinnteach gum mair e sna linntean ri teachd.

Bha ullachadh ann an Achd Glidhteachas Ndair (Alba) 2004 airson gun deasaicheadh Dualchas Ndair na h-Alba Cd Fosailean na h-Alba. Tha an Cd, a chaidh a chur na chile le cuideachadh bho luchd-rannsachaidh paleont-elais, manaidsearan fearainn, luchd-cruinneachaidh agus daoine eile le idh ann an dualchas fosailean na h-Alba, a' toirt comhairle air a' mhodh-obrach as fherr a thaobh cruinneachadh, aithneachadh, glidhteachas agus stradh nan sampallan fhosailean a lorgadh ann an Alba. Tha an Cd cuideachd ag amas air idh a' phobaill a bhrosnachadh a thaobh dualchas fhosailean Alba, agus an stras adhartachadh airson saidheans, foghlam agus cur-seachad.

'S e obair riatanach a th' ann an cruinneachadh fhosailean oir 's ann mar sin a bhios sinn a' faighinn stuthan bunaiteach agus dta airson paleont-elas. Nuair a thid nithean as r a lorg, bidh sin a' cur ris an fhiosrachadh a th' againn mu bheatha agus rainneachdan air an Talamh sna linntean a dh'fhalbh. Le bhith a' leantainn a' Chd, gheibh daoine barrachd toileachais agus riarachaidh bho bhith a' togail cruinneachadh fhosailean, agus bidh iad a' cuideachadh le bhith a' gleidheadh dualchas fhosailean na h-Alba.

Cd Fosailean na h-Alba

Airson lethbhreac dhen Chd shln fhaotainn, cuir fios gu:

Dualchas Ndair na h-Alba
Roinn Foillseachaidh
Battleby
Rth a' Ghoirtein
Peairt PH1 3EW

English version  external siteLast updated on Wednesday 18th July 2012 at 14:33 PM. Cliog an seo airson beachd a thoirt air an duilleag seo