. Palaeogene agus Neogene Alba o chionn 65-2.6 millean bliadhna - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Alba san linn Phalaeogene agus Neogene o chionn 65-2.6 millean bliadhna / Palaeogene and Neogene Scotland 65-2.6 million years ago

Thinig am Palaeogene agus an Neogene an didh an linn Chretaceous. Cmhla, mhair iad sin eadar 65 agus 2.6 millean bliadhna. Aig deireadh a' Chretaceous, chaidh a' mhr-chuid de shreath bheanntan 'Chaledonian' a chruthachadh nuair a bhuail na mr-roinnean a dhin Cuan Iapetus, agus bha dthaich air fhgail le tr-chumadh osal faisg air re na mara.

Aig toiseach a' Phalaeogene, chaidh an rsg air iomall an iar Alba a shneadh agus nochd cnapan cruinne agus bha greis ghoirid, dhian de dh'obair bholcnach ann nuair a dh'fhosgail an Atlantaig a Tuath. Dh'adhbharaich sin raointean mra lbha agus sreath bholcnothan a bha a' gabhail a-steach nan sgrean ris an canar an-diugh Hiort, An t-Eilean Sgitheanach, ird nam Murchan, Muile agus rainn. Chaidh mran dhen Ghidhealtachd 'a thogail gu luath' agus dh'irich cuid de sgrean 1 chilemeatair. B' e an togail seo, a chm a' dol, 's dcha aig re nach robh cho luath, san linn Neogene, a thug an irde do Ghidhealtachd na h-Alba.

Bha a' chruinne a' blthachadh trth san linn Phalaeogene agus bha a' ghnth-shde ann an Alba coltach ris na fo-thropaigean teth, bruthainneach a th' ann an cuid de thaobh an iar Afraga an-diugh. Bha an suidheachadh seo for mhath airson sde-chaitheamh cheimigeach na fo-chreige.

R an linn Neogene, bha na h-aibhnichean a bha a' sruthadh bhon talamh rd air an taobh an iar a' gilan grid dhan ear agus a-steach dhan Chuan a Tuath. Bha a' ghnth-shde a' sor fhs fuar, leis an fhuarachadh bu mhotha mu 3 millean bliadhna air ais agus thisich an uair sin Linn na Deighe mu 2.6 millean bliadhna air ais. Tha sin a' comharrachadh deireadh an linn Neogene agus toiseach m gelais Quaternary (o chionn 2.6 millean bliadhna chun an latha an-diugh).

English versionLast updated on Tuesday 22nd May 2012 at 10:17 AM. Cliog an seo airson beachd a thoirt air an duilleag seo