. Devonian Alba o chionn 416-359 millean bliadhna - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Devonian Alba o chionn 416-359 millean bliadhna / Devonian Scotland 416-359 million years ago

Ochionn mu 416 agus 359 millean bliadhna, r an linn Devonian, chaidh na sgrean rda a bhleith. Bha aibhnichean a bha a' sruthadh far talamh rd a' gilan grid agus ga thasgadh anns na sgrean air talamh osal. Chruinnich grid ann an lochan, agus ghlac sin fuigheall isg agus lusan eadar fillidhean na gride. R na h-ine seo, chaidh tasgaidhean mra de ghrid a leagail, agus gl thric, canar gride an 'Seann Chlach-ghainmhich Ruadh' riutha. Gheibhear fuigheall lusan agus isg Devonian mar fhosailean an-diugh, agus tha iad air an gleidheadh eadar na seann fhillidhean gride seo.

R cuid mhr dhen linn Devonian, bha loch mhr a' cmhdach nan sgrean ris an canar Arcaibh agus Gallaibh an-diugh. Aig amannan, bha an 'Loch Arcach' seo a' gabhail a-steach na sgre ris an canar a-nis cladach a deas Linne Mhoireibh. Tha mran de 'Sheann Chlach-ghainmhiche Ruadh' math airson togail leatha, agus tha i na feart gu math snraichte ann an togalaichean nan sgrean sam faighear i, leithid Srath Mr bho Bhlr Ghobhairidh agus Cbar Aonghais gu Farfair agus Eigill.

Tha creagan Devonian a-nis air uachdar bunaitean gelasach nas sine ann an Arcaibh, Gallaibh, mu Linne Dhrnaich agus Linne Mhoireibh agus fad iomall a tuath Meadhan Alba, deas air Sgineadh Croch na Gidhealtachd. Tha sgrean nas lugha de chreig Devonian ann an iteachean eile eadar Sealtainn agus am Monadh a Deas.

English versionLast updated on Monday 16th April 2012 at 10:08 AM. Cliog an seo airson beachd a thoirt air an duilleag seo