. Creagan air an cruthachadh an didh bunaitean Alba tighinn cmhla - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Creagan air an cruthachadh an didh bunaitean Alba tighinn cmhla / Rocks formed after Scotland's foundations came together

Nuair a thinig na bunaitean gelasach aice cmhla, bha Alba deas air a' chrios-mheadhain. On uair sin, tha frsaichean gluasad mr-threach air Alba a ghluasad gu tuath gu far a bheil e an-diugh. R an turais seo, tha sgeulachd Alba a' gabhail a-steach cuairt gun stad de bhleith agus de thasgadh gride fhad 's a bha i a' gluasad gu tuath thairis air a' chrios-mheadhain.

B' e creag ghrideach a bu mhotha a bha sa chreig a chaidh a chruthachadh aig an m seo. Chaidh a danamh bho ghridean a chaidh a thasgadh ann an aibhnichean, lochan agus marannan. Bha an sersa creige a dheigheadh a chruthachadh aig m sam bith (m.e rud sam bith bho chreag-ghainmhich agus creag-aoil gu gual) a rir na h-rainneachd a bh' ann an Alba aig an m. Bha loch mhr ri gnth-shde a bha an re bha tioram a' danamh ghridean eabarach ln de dh'iasg marbh. 'S iad sin a-nis na leacan a th' ann an Gallaibh, agus tha iad ln fhosailean iongantach. Bha a' ghnth-shde bruthainneach, tropaigeach nuair a bha Alba na laighe air a' chrios-mheadhain, agus dh'adhbharaich sin gun do chruinnich fillidhean tiugha de dh'fhsmhorachd mharbh ann am boglaichean. Sin a-nis an gual a th' ann am Meadhan Alba.

Chaidh creagan bholcnach a chruthachadh cuideachd, an toiseach mar thoradh air sneadh stidhte ann am Meadhan Alba, ach an didh sin mar thoradh air stuth teth ag irigh suas agus sneadh co-cheangailte ri fosgladh a' Chuain Atlantaig a Tuath. 'S bhaist gu bheil na creagan sin nas cruaidhe na creagan gride, agus tha iad mar sin, gl thric, a' danamh bheanntan no sreathan bheanntan.

English version

Creagan faisg air Stromness, Arcaibh Lorne Gill/SNH Airson fiosrachaidh mu chleachdadh dhealbhan aig Dualchas Ndair na h-Alba cuir fn gu 01738 444177 no thid gu www.snh.gov.uk]

Devonian Alba o chionn 416-359 millean bliadhna

Devonian o chionn 416-359 millean bliadhna

Baile na h-Uaimh agus Neuk of Fife P&A Macdonald/SNH. Airson fiosrachaidh mu chleachdadh dhealbhan aig Dualchas Ndair na h-Alba cuir fn gu 01738 444177 no thid gu www.snh.gov.uk

Carbonach Alba o chionn 359-299 millean bliadhna

Carboniferous o chionn359-299 millean bliadhna

Coire Ardair, Tarmann Ndair Niseanta P&A Macdonald/SNH. Airson fiosrachaidh mu chleachdadh dhealbhan aig Dualchas Ndair na h-Alba cuir fn gu 01738 444177 no thid gu www.snh.gov.uk

Permian gu Cretaceous Alba o chionn 299-65 millean bliadhna

Permian gu Cretaceous o chionn 299-65 millean bliadhna

An Sgrr, Eige Lorne Gill Airson fiosrachaidh mu chleachdadh dhealbhan aig Dualchas Ndair na h-Alba cuir fn gu 01738 444177 no thid gu www.snh.gov.uk

Palaeogene agus Neogene Alba o chionn 65-2.6 millean bliadhna

Palaeogene agus Neogene o chionn 65-2.6 millean bliadhna


Ceanglaichean

Cruthan-tre Linn na Deighe an Alba

Cruthan-tre Linn na Deighe an Alba

Cruthan-tre Linn na Deighe an AlbaLast updated on Wednesday 18th July 2012 at 14:47 PM. Cliog an seo airson beachd a thoirt air an duilleag seo