. A' bualadh ann an Sasainn r cruthachadh nam beanntan Caledonian - Scottish Natural Heritage
skip to main content

A' bualadh ann an Sasainn r cruthachadh nam beanntan Caledonian / Collision with England in the Caledonian Orogeny

B' e an treas re, agus an re dheireannach, de chruthachadh nam beanntan Caledonianach nuair a bhuail Avalonia an Ear agus Laurentia na chile. Thathar an dil gun do thachair sin o chionn timcheall air 425 millean bliadhna. Cha robh am bualadh sin idir uabhasach cruaidh an taca ris a' bhualadh a dh'adhbhraich an Tachartas Ghrampianach agus an Tachartas Scandianach oir cha tug e trr atharrachaidh air creagan.

Mar a bha Cuan Iapetus a' dnadh, chaidh grunnd na mara a phutadh sos fo oir dheas Laurentia. Dh'adhbhraich a' ghrid a chaidh a sgrobadh far a' ghrunnd sin crn mr, no priosam meudaichte, agus 's e sin a-nis a tha sa Mhonadh a Deas. Tha an oir a tuath aig mr-thr Avalonia an Ear, comharraichte leis an Iapetus Suture, a-nis air a tiodhlacadh fo ghridean nas ige dreach deas air croch Shasainn is Alba.

O chionn timcheall air 400 millean bliadhna, thug magma leaghte a bha mar thoradh air a' bhualadh agus air call a' chuain dhuinn na clachan-grin ann an Criffel agus Cairnsmore sa Mhonadh a Deas.

English versionLast updated on Monday 16th April 2012 at 10:04 AM. Cliog an seo airson beachd a thoirt air an duilleag seo