. D́leab gẹlasach agus eigh-shruthach air a' chladach - Scottish Natural Heritage
skip to main content

D́leab gẹlasach agus eigh-shruthach air a' chladach / Our coast's geological and glacial inheritance

Tha gẹlas bheairteach ann an Alba agus chithear sin anns na cruthan eadar-dhealaichte a tha air na cladaichean. Sa bhitheantas, 's e seann strata cruaidh a th' ann am ṃran de chladaichean an taoibh an iar agus a' chinn a tuath. 'S e creagan nas ̣ige agus nas laige as motha a tha air cladaichean an taoibh an ear agus a' chinn a deas.

Nochd eigheachadh Linn na Deighe cuideachd na diofaran gẹlais sin. Tha cladach eagach an taoibh an iar a' nochdadh mar a chaidh srathan a dhoimhneachadh le eigheachadh. Chaidh na srathan sin fodha an dèidh sin agus chaidh camasan a chruthachadh nuair a dh'èirich ́re na mara. Cha robh uiread de bhleith eigheachail air an taobh an ear, ged a chaidh amaran domhainn a chladhach san Linne Dhubh (Linne Fhoirthe) agus ann an Linne Chrombaigh.

An taca ris an taobh an iar, bha tasgadh eigheachail fad is farsaing air an taobh an ear, agus chaidh a' ghrùid ath-obrachadh le na tuinn agus leis a' ghaoith airson tràighean ṃra a dhealbh, docan agus rubhachan mar Tentsmuir agus Morrich More.

A thuilleadh air an sin, thug atharrachadh ann an ́re na mara agus diofaran ann an gnàth-sh́de nan tonn, buaidh air feartan gẹlais agus eigheachail Alba gus an cladach a tha an-diugh ann an Alba a dhealbh.

Creagan agus mèinnearaich Alba

Cruthan-t́re Linn na Deighe an Alba

Eachdraidh àirde na mara ann an Alba

 

 

English versionLast updated on Tuesday 17th April 2012 at 12:32 PM. Cliog an seo airson beachd a thoirt air an duilleag seo