. Cladaichean Alba - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Cladaichean Alba / Coasts around Scotland

Tha cladaichean iongantach, annasach Alba a' dŔanamh suas 8% de chladach na Roinn E˛rpa. Tha cuid dhe na bearraidhean as Óirde agus cuid dhe na docan gainmhiche as motha san RA againn. Tha fideachan agus talamh fliuch againn mu na cladaichean, agus tha iad sin nan Órainnean dha na milleanan de dh'e˛in agus do dh'e˛in tadhail. Ch¨m ge˛las agus gnÓth-shýde san Óm a dh'fhalbh smachd air leasachadh a' chladaich agus thug iad buaidh mh˛r air Órainnean, gnŔithean, cleachdadh fearainn agus leasachadh.

Faodaidh tu cuideachd leughadh mu └rainnean cladaich Alba.

Traigh Ghearadha, Le˛dhas ę Lorne Gill/SNH. Airson fiosrachadh mu ch˛raichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

Cladaichean s˛nraichte Alba

Tha na cladaichean iongantach againn a' nochdadh dhiofaran ann an se˛rsaichean creige, dýleab an eigheachaidh agus atharrachadh ann an ýre na mara.

Loch Long agus Loch Goill, Earra-GhÓidheal ę Patricia agus Angus Macdonald/SNH. Airson fiosrachadh mu ch˛raichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

Dýleab ge˛lasach agus eigh-shruthach air a' chladach

Faigh a-mach mar a dhealbh ge˛las agus eigh-shruthan cladach Alba.

Arainn ęLorne Gill/SNH. Airson fiosrachadh mu ch˛raichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

Eachdraidh Óirde na mara an Alba

Thug atharrachadh ann an ýre na mara buaidh mh˛r air na cladaichean againn. Faigh a-mach barrachd an seo.

Tuinn ęLorne Gill.  Airson fiosrachadh mu ch˛raichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

└irde na mara an-diugh agus san Óm ri teachd

Faigh a-mach dŔ tha a' tachairt do dh'ýre na mara an-drÓsta agus dŔ tha d¨il ris san Óm ri teachd.

Bleith a' chladaich, Uibhist a Deas ęLorne Gill/SNH. Airson fiosrachadh mu ch˛raichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

Atharrachadh gnÓth-shýde aig a' chladach

Tha atharrachadh sa ghnÓth-shýde air leth buailteach buaidh a thoirt air a' chladach, oir bheir atharrachadh air týr agus sa mhuir buaidh air.

Bleith cladaich, Mon Rois ę Lorne Gill/SNH. Airson fiosrachadh mu ch˛raichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

Bleith cladaich

Faigh a-mach barrachd mu bhleith cladaich, tasgadh agus pr˛iseasan cladaich eile.