. Aibhnichean sna glinn is sna srathan - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Aibhnichean sna glinn is sna srathan / Rivers in glens and straths

Aibhnichean pleatach, l¨bach le grunnd greabhail / Braided and wandering gravel bed rivers

Tha m˛ran dhe na h-aibhnichean seo grunnd leathann greabhail air monadh Órd ann an Alba, agus tha eileanan greabhail air an dealbhadh bho iomadh ruigheachd dhen abhainn, agus uaireannan bho bharrachd air aon chladhan gluasaid. Tha iad nas cumanta far a bheil t˛rr gainmhich eigheachail agus tasgaidhean greabhail rin ath-obrachadh, agus glŔ thric bidh iad air an st˛radh sna srathan ann an uchdan Órda aibhne. Tha aibhnichean pleatach gu math iongantach ann an Alba (tha iomadh meur cladhain annta sin agus 's ann a tha iad a' dŔanamh nÓdar de lýonradh coltach ri lýon-iasgaich de chladhain a tha a' sgaradh agus a' tighinn c˛mhla a-rithist. Faodaidh cladhain a bhith air an dealbhadh agus air an trŔigsinn nuair a bhios tuil ann. Ma bhios ¨ine mh˛r eadar tuiltean m˛ra, dh'fhaodadh an abhainn a' ghreabhal ath-obrachadh mean air mhean agus slighe nas l¨baiche a ghabhail.

Dealtathan lochan / Lake deltas

Bidh dealta glŔ thric air a chruthachadh far am bi abhainn a' dol a-steach a loch, mar thoradh air sruthadh na h-aibhne a bhith a' slaodachadh agus gr¨id ga leagail ann an uisge na loch. Bidh cruth an dealta a rŔir 's dŔ na th' ann de ghr¨id agus dŔ cho math 's a tha st˛radh sruth na h-aibhne no an uillt nuair a tha i a' dol a-steach a loch.

Fanaichean leas-aibhne al¨bhiach / Tributary river alluvial fans

GlŔ thric bidh fanaichean al¨bhiach gan cruthachadh far am bi abhainn srath taoibhe a' coinneachadh ri prýomh shrath agus abhainn. Tha barrachd tasgadh gr¨ide na bleith ann am fan al¨bhiach. Tha fanaichean al¨bhiach air an cruthachadh nuair a dh'atharraicheas an leas-abhainn slighe a' chladhain aige an-drÓsta is a-rithist thar ¨ine mh˛r. Aon uair 's gun Ŕirich slighe a' chladhain (air sgÓth tasgadh gr¨ide) os cionn na týre mun cuairt, tha an abhainn nas d˛cha a slighe atharrachadh agus sruthadh tron talamh as ýsle.

á

á

English versionLast updated on Tuesday 17th July 2012 at 15:11 PM. Cliog an seo airson beachd a thoirt air an duilleag seo