. Aibhnichean a' teÓrnadh nam beann - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Aibhnichean a' teÓrnadh nam beann /áááááááá Rivers descending the mountains

Fo-chreag, gilean cumhang agus easan / Bedrock reaches, slot gorges and waterfalls

GlŔ thric 's e m˛r-bheÓrnan cumhang, iongantach, cladhain ghilean cumhang agus easan a th' annta seo. Chaidh m˛ran de chladhain cas na fo-chreige a shnaigheadh a-mach bho th¨s le uisgeachan-aiteimh fo-eigheachail.

Beuman-slŔibhe / Mountain torrents

'S e sruthain chas le grunnd ulbhagan a tha seo agus bidh tuiltean beuma obann annta, agus thŔid aca air creagan m˛ra a ghluasad sa ghrunnd. 'S e ath-obrachadh dhe na seann ghr¨idean eigheachail a tha cho pailte air slŔibhtean Alba a th' ann am m˛ran dhiubh seo, ach bidh cuid a' bleith ghilean ann am fo-chreag lag.

Amaran al¨bhiach / Alluvial basins

Seo pýosan de thalamh nas c˛mhnairde a chaidh a dhealbhadh le aibhnichean a thaisg a' ghr¨id a ghi¨lain an tuil. Ann an iomadh gleann air a' GhÓidhealtachd, tha cladhain aibhne fo smachd chreagan anns na h-amaran seo, an dÓ chuid shuas agus shýos an abhainn, air an gearradh tro bhÓraichean creige (a bh' air an snaigheadh le deigh eigheachail).

C˛naichean spr¨illich agus fanaichean al¨bhiach / Debris cones and Alluvial fans

Tha na fanaichean beaga, casa seo air an dŔanamh de ghr¨id a thaisg beuman-slŔibhe agus gilean far a bheil iad a' coinneachadh grunnd an t-sratha. Mar as caise a' ghil, 's ann as buailtiche gun gi¨lain an sruthan measgachadh de chreagan agus de dh'uisge (sruthan spr¨illich).

á

á

English versionLast updated on Tuesday 17th April 2012 at 12:44 PM. Cliog an seo airson beachd a thoirt air an duilleag seo