. Se˛rsaichean aibhne an Alba - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Se˛rsaichean aibhne ann an Alba / Scottish river types

Tha iomadh se˛rsa aibhne air feadh Alba, bho shruthain ghoirid, chas le grunnd ulbhagan sna beanntan, gu linneachan mara leathann nan aibhnichean m˛ra. Tha iad sin air eugsamhlachd iongantach de dh'Órainnean agus de chruthan-týre a thoirt do dh'Alba.

Coire Shalach ęLorne Gill/SNH.  Airson fiosrachadh mu ch˛raichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

Aibhnichean a' teÓrnadh nam beann

Tuilleadh fiosrachaidh mu aibhnichean a tha a' teÓrnadh nam beann an seo.

Monadh a Deas ęAlexander Macdonald/SNH. Airson fiosrachadh mu ch˛raichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

Aibhnichean sna glinn is sna srathan

Tha gu le˛r glinn is srathan ann an Alba ach dŔ mu dheidhinn na h-aibhnichean?

Abhainn Cluaidh ę P&A Macdonald/SNH. Airson fiosrachadh mu ch˛raichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

Aibhnichean a' dol thar talamh ýosal

Aibhnichean m˛ra l¨bach agus dealtathan lochan air talamh ýosal.

Abhainn Add ęGeorge Logan/SNH. Airson fiosrachadh mu ch˛raichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

Aibhnichean a' dol dhan mhuir

Leugh tuilleadh mu dheidhinn inbhirean agus linneachan.