. Talamh-feir osal - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Talamh feir osal / Lowland grasslands

Tha talamh feir a' cmhdach trian de dh'Alba agus tha e a' beathachadh ar cruidh is ar caoraich a thuilleadh air mran de ar fiadh-bheatha - smaoinich air bruic a' cladhach airson cnuimhean, dealain-d a' cruinneachadh poilean, curracagan a' neadachadh ann an achaidhean fosgailte, daolagan creachach a' sealg bhiastagan nas lugha, crobh-preachain is cn-thalmhainn ann am blth air fl feurach rathaid.

Tha a' chuid as motha de talamh-feir tuathanais ga mhathachadh airson a bhith torrach ach tha seo ga dhanamh bochd-ghnitheach oir tha e a' brosnachadh fs bras ann an corra ghn fheir agus tha iad sin a' putadh a-mach nan gnithean a tha nas lugha is nas slaodaiche a' fs. An coimeas ri sin, tha talamh feir osal neo-leasaichte - na cernaidhean beaga ridhlein nach deach a mhathachadh fhathast ln de fhlraichean, luachair, sheileasdair, chinnich agus den iomadachd mhr fhiadh-bheatha a chaidh a bhruthadh a-mach s an talamh feir thorrach.

Tha mran lusan dathach, flranach a' fs anns na cernaidhean feir sin, mar lus purpaidh an rgh is an cnapan dubh, an t-sbhrach bhuidhe, is a' ghrian-rs, lus geal nan leac is an neinean mr, magairlean beaga pinc nan dealan agus seamrag dhearg. Tha na lusan sin a' beathachadh bhiastagan a bhios ag ithe an neachtair is am poilein, a' crnan bho aon bhlth gun ath fhear. Tha an lonmhorachd bhiastag seo, nam measg seilleanan mra is dealain-d a' tladh ein leithid buidheag-luachrach a tha a' neadachadh ann an callaidean faisg air limh, agus an uiseag a bhios a' togail l air an talamh ann an achaidhean fosgailte.

rainn thearc

Tha talamh feir neo-leasaichte tearc ann an Alba a-nis seach gu bheil tuathanaich air a bhith a' leasachadh an cuid fearainn airson linntean gus barrachd torradh fhaighinn. Ged a tha seo air barrachd feil is bainne a lbhrigeadh, tha e cuideachd air milleadh a dhanamh air cothromachd ghnithean a bha be le chile tro na bliadhnaichean. Tha e air eag-shiostaman eadar-mheasgte a chur an ite feadhainn shmplidh a tha an urra ri tabhartasan ceimigeach.

Carson a tha iad cudromach?

A dh'aindeoin nan atharrachaidhean sin, tha cernaidhean beaga de thalamh neo-leasaichte air seasamh, gu snraichte ann an iteachan far nach eil e furasta dha uidheam tuathanais faighinn a-steach. Tha na tuathanaich a tha nan luchd-gleidhidh air na h-iteachan snraichte sin a' danamh cinnteach gum bi gnithean mar magairleag beaga nan dealan agus leolaicheann rim faighinn fhathast ann am pailteas. Tha iad a' sealltainn dhuinn co ris a bha talmhaichean feir coltach mus tinig treabhadh is mathachadh gu bhith cumanta. Tha iad nan stras sl dhan iomadach gn feir nach urrainn a thighinn be ann an talamh feir torrach.

Tha na gnithean sna talmhaichean feir sin a' mealtainn re shnraichte de dh'ionaltradh - gu ler airson danamh cinnteach nach fhs an ridhlean ro mhr agus breun, ach gun chasg a chur air flraichean bho bhith a' solachadh. Tha mran de lusan feir a' feumachadh iteachan beaga fosgailte airson fs is tha mranbhiastagan bheaga a' feumachadh badan airson fasgadh, agus mar sin tha posan goirid is fada san talamh feir as fherr dha fiadh-bheatha - measgachadh de mheanbh-rainnean dha measgachadh gn.

English versionLast updated on Thursday 19th July 2012 at 15:25 PM. Cliog an seo airson beachd a thoirt air an duilleag seo