. Oirean achaidhean is callaidean - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Oirean achaidhean is callaidean / Field margins and hedgerows

Tha callaidean nam pirt riatanach de ar n-rainneachd is ar cultar. Tha na crochan-achaidhean tsail sin a' tabhann rainn dheatamach agus ddean dha farsaingeachd de fhiadh-bheatha tuathanais. Bhathas cuideachd gan cleachdadh gu traidiseanta mar stras bidhe, connaidh agus fiodha.

Bidh ein mar an smerach ghlas is an conan-coille, dealain-d mar an dealan-peacoig is an t-ailean donn agus mamailean mar ialtagan is grineagan uile a' cleachdadh an dona is a' bhidhe a th' ann an callaid. Tha callaidean cuideachd nan trannsaichean fiadh-bheatha, far am faigh beathaichean air gluasad gu falachaidh tro achaidhean fosgailte.

Tha craobhan callaide a' cur tuilleadh measgachaidh ris a' challaid. Bidh iad a' tabhann biadh, lraich neadachaidh agus rlaran seinn dha ein agus fasgadh is sgil dha stoc a thuilleadh air fiodh is measan dha daoine.

Cunnartan dha ar callaidean

An-drsta, tha mu 46,000 km de challaidean ann an Alba. Tha seo an re mhath co-ionann ri cearcall-tomhas na Cruinne! Ach, seach nach eil callaidean riatanach tuilleadh mar chrochan achaidhean stuic, tha iad tric air am fgail gun riaghladh. No, 's dcha, gun tid an sgioblachadh gach bliadhna gus nach tabhainn iad ach gl bheag mheasan is dhearcan agus de fhasgadh am measg an geugan. Feumar callaidean a thanachadh is a sgioblachadh a h-uile dh no tr bliadhna airson an cumail dmhail gus stras bidhe agus fasgadh a thoirt dha fiadh-bheatha.

Oirean achaidhean

Tha rubhaichean glidhteachais, bruaichean dhaolag agus oirean feir timcheall air achaidhean itich air an cumail saor bho phuinnsean bhiastagan gus am faighneo-dhruim-altachain cothrom soirbheachadh. Bidh na biastagan a tha fuireach sna stiallan sin a' tabhann biadh dha ein is dha mamailean beaga - faodaidh poileanachaidh bhrr agus creachadairean plighean bhrr a bhith nam measg cuideachd. Tha oirean achaidhean neo-steallaichte nan cnapan-starra eadar am brr, le a stuthan ceimigeach, agus an rainn neo-steallaichte ri thaobh.

Tha oirean achaidhean ann an cunnart bho iteachas meudachail seach gu bheil iad a' toirt talamh a-mach cinneasachadh osbharra.

English versionLast updated on Thursday 20th March 2014 at 14:19 PM. Cliog an seo airson beachd a thoirt air an duilleag seo