. Ṃinteach ́osal - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Ṃinteach ́osal / Lowland heathland

'S i ṃinteach ́osal a' mḥinteach a tha fo 300m. 'S e fraoch, meanbh phris agus conasg an fhàs-bheatha as bitheanta. Faodaidh corra chraoibh sgapte a bhith air a' mḥintich cuideachd. Faodar ṃinteach ́osal a sgaradh ann am ṃinteach fhliuch is thioram. Bha iad sin, aig aon àm, nan àrainnean cumanta air feadh na RA.

B' e obair dhaoine san àm a dh'fhalbh a chruthaich ṃinteach ́osal. Bha obair thraidiseanta mar ionaltradh a' cumail ath-bheothachadh na coille fo smachd oir bha beathaichean ionaltraidh a' criomadh nam faillean. Bha craobhan a fhuair air stèidheachadh gan cruinneachadh airson connadh. B' e bhuil a bh' aig seo gun deach àrainn na b' fhosgailte a chruthachadh.

Ṃinteach a' cŕonadh

San t-saoghal air fad, tha ṃintichean nan àrainnean tearc. Tha iad rim faighinn ann an gnàth-sh́de nas fionnaire far a bheil an talamh gann de mhathachadh agus far a bheil gu lẹr fliche airson taic a chur ri na gnèithean fraoiche.

Tha an RA a' cur taic ri 20% de mḥinteach ́osal san Roinn Ẹrpa. Tha mu 20% den sin ann an Alba, a' c̣mhdach 0.2% de mheudachd Alba air fad. Tha e soilleir gur e sṭras gann a th' ann a-nis.

Tha ṃinteach ́osal a-nis na h-àrainn a th' ann an cunnart oir tha cuideam ga chur air iarrtas airson talamh àiteachais, coillteach is airson leasachadh. Tha na pàirtean de mḥinteach a th' air fhàgail ann an cunnart bho riaghladh neo-iomchaidh, tro droch chleachdadh ionaltraidh no siostaman falaisgeir ḿ-fhreagarrach.

Cudromachd na ṃintich

Tha c̣rr air 5,000 gnè neo-dhruim-altachain san RA bẹ air ṃinteach. Faodaidh a' mḥinteach a dhol air ais gu nàdarra na coille, ach seach gu bheil coille nas cumanta na ṃinteach, tha e cudromach gun tèid d́on a chur air a' bheagan a th' air fhàgail. Am measg nan gnèithean cudromach a gheibhear air ṃinteach ́osal tha aiteann agus uiseag.

 

 

English versionLast updated on Wednesday 4th April 2012 at 14:24 PM. Cliog an seo airson beachd a thoirt air an duilleag seo