. Lusan talamh itich - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Lusan talamh itich / Plants of arable fields

Tha an sealladh traidiseanta de chrom-lusan dearga a' crathadh sa ghaoith no achadh de choirce buidhe le lainnir de ghorman air fs tearc mar a tha dian iteachas air grim a ghabhail. Feumaidh uachdarain a tha a' feuchainn ri toradh a leasachadh danamh cinnteach gu bheil an cuid achaidhean air an riaghladh cho ifeachdach 's a ghabhas. Cha bhi iad airson ana-caitheamh a dhanamh air goireasan le bhith a' brosnachadh flraichean neo-bhuannachdail nach eil mar phirt den bhrr.

Tha flraichean iteachais tric bliadhnail, a' ciallachadh gum bi iad a' fs, a' tighinn gu blth agus torachas, a' danamh sol agus a' dol bith ann an aon sheusan. Tha cuid a lusan a' dol bho ginideachadh sl gu torachas ann an 6 seachdainean - air leth cudromach mur eil ach uinneag bheag de chothrom agad.

Tha lusan iteachais uile a' soirbheachadh air talamh a thathas a' tionndadh gu cunbhalach. Tha treabhadh a' glanadh na talmhainn, agus seach nach urrainn dha mran de lusan iteachais farpais gl mhath an aghaidh lusan stidhte, tha uachdar lom talmhainn gan cuideachadh a' fs. Tha treabhadh cuideachd a' tionndadh na talmhainn, ag adhlaiceadh sol ann am bruaichean sl far am faod sol laighe falaichte airson deicheadan, a' feitheamh gus an tid a nochdadh ris an t-solas agus am faigh iad air fs.

A' tighinn be sna h-achaidhean

Tha flraichean iteachais a' dol bith air sgth leasachaidhean teicneolach is ceimigeach - deagh naidheachd dha tuathanaich a tha airson am brr a bharrachadh ach droch naidheachd dha bith-iomadachd. 'S e rainneachd gl lom - aon-chultarachd - a th' ann an achaidhean mra le dreach aon bhrr dha biastagan is beathaichean beaga.

Carson a tha e cudromach?

Tha luach ann an lusan iteachais oir tha iad a' tabhann rainn eile, agus stras sl a tha a' beathachadh ein, mamailean is neo-dhruim-altachain. Tha mran de luibhean iteachais de ghn a tha dimheil do shersaichean itich a thathas a' cur. Mar a bhios an gnth-shde ag atharrachadh dh'fhaodadh gum fs a' ghn luath-fhsail sin nas cudromaiche. Tha iad cuideachd nam pirt chudromach de ar dualchas cultarach a tha ann an cunnart a dhol bith.

English versionLast updated on Wednesday 10th July 2013 at 09:11 AM. Cliog an seo airson beachd a thoirt air an duilleag seo