. Talamh tuathanais is talamh croitearachd - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Talamh tuathanais is talamh croitearachd / Farmland and croftland

Tha talamh tuathanais agus tuthanachas glŔ chudromach ann a bhith a' cumadh na týre as aithne dhuinn agus a tha lÓn dhýthean agus challaidean le dearcan. Bidh iomadh gnŔ be˛ air talamh tuathanais eadar a' ghrÓineag agus raointean ghorman.

Tha talamh croitearachd, le riaghladh traidiseanta, cudromach a thaobh cultar agus eag-e˛las, agus bha e na mheadhan air cuid dhe na h-Órainnean neo-Óbhaisteach a chruthachadh a tha a' dŔanamh Alba cho s˛nraichte.

Sgitheach a' fÓs ann an callaid ri taobh rathaid ę Lorne Gill/SNH. Airson cead fhaighinn dealbhan SNH a chleachdadh cuir f˛n gu 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

Oirean achaidhean is callaidean

Tha mu 46,000 km de challaidean ann an Alba - mu chuairt-thomhas an t-saoghail ach tha iad sin ann an cunnart.

Mogairle agus brisgean a' fÓs air a' mhachair, Beinn na Faoghla / Orchid and silverweed growing on the Benbecula machair ęLorne Gill/SNH Airson cead fhaighinn dealbhan SNH a chleachdadh cuir f˛n gu 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

Talamh-fe˛ir ýosal

Chan eil talamh fe˛ir ýosal idir pailt a-nis ann an Alba, oir chaidh m˛ran sgýrean a bha freagarrach airson Óiteachas a 'leasachadh' gus an toradh a chur am meud.

Fraoch Frangach / Cross-leaved heather (Erica tetralix), TŔarmann NÓdair NÓiseanta, Beinn Eighe ę Laurie Campbell/SNH. Airson cead fhaighinn dealbhan SNH a chleachdadh cuir f˛n gu 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

M˛inteach ýosal

Bidh m˛inteach ýosal a' cumail taic ri m˛ran ghnŔithean, agus ged as e Órainn a th' ann air a cumail suas le riaghladh, tha iad cudromach airson bith-iomadachd.

Dealan-dŔ a' biathadh air plumbais ęLorne Gill/SNH. Airson cead fhaighinn dealbhan SNH a chleachdadh cuir f˛n gu 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

Ubhal-ghortan traidiseanta is coillteach

Chaidh c˛rr is 90% dhe na h-ubhal-ghortan san RA Ó bith sna 30 bliadhna mu dheireadh. Tha iomadh adhbhar cudromach ann agus nam measg tha comas obrachaidh eaconamach.

Lus loibheach, bile buidhe agus lus a' chaildil a' fÓs air oir achaidh de choirce, Bankfoot / Corn cockle, corn flower, corn marigolds and poppies growing at the edge of a field of oats, Bankfoot ę Lorne Gill/SNH. Airson cead fhaighinn gus dealbhan SNH a chleachdadh cuir f˛n gu 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

Lusan talamh Óitich

Tha crom-lusan dearga agus gormain nam pÓirt de dhualchas nÓdair, agus tha iad le chŔile ann an cunnart air sgÓth dian Óiteachas.


Ceanglaichean

Machair

Machair

Tha machair s˛nraichte do dh'Alba, oir bidh daoine a' cleachdadh an fhearainn ann an d˛igh a tha a' brosnachadh fiadh-bheatha.Last updated on Thursday 19th July 2012 at 15:21 PM. Cliog an seo airson beachd a thoirt air an duilleag seo