. Se˛rsaichean choilltean nas lugha - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Se˛rsaichean choilltean nas lugha /áááááááááááá Minor woodland types

Coillteach Bailteach is Feumail

Tha traidisean, a bhith a' tabhann Óite fosgailte ann am bailtean a tha a' dol air ais gun linn a dh'fhalbh, air a bhith air ath-bheothachadh san deichead mu dheireadh, le leasachadh coilltean coimhearsnachd. Tha na ceÓrnaidhean sin, sa chumantas air talamh bochd agus ri taobh ionadan bailteach, dealbhaichte airson an cleachdadh le raon farsaing de bhuidhnean coimhearsnachd.

Coilltean Calltainn Atlantaig

Tha Coilltean Calltainn Atlantaig nan Órainn gu math cuingealaichte air costa iar-thuath na h-Alba. Tha fýor fhosgailteachd gu stoirmean Atlantaig agus gu cathadh-mara saillte a' bacadh stŔidheachadh gnŔithean eile de chraobhan, agus tha pris thiugh challtainn air leudachadh nan coimhearsnachd smachdail, uaireannan a' fÓs nan cuilbh mh˛ra. Tha na coilltean sin a' tabhann deagh shuidheachaidhean dha iomadh gnŔ chrotail a tha tearc is annasach, nach fhaighear ann am m˛ran Óiteachan eile air feadh an t-saoghail.

Critheann

Ged a tha an critheann glŔ bhitheanta, a' nochdadh air feadh a' chuid mh˛r de Bhreatainn, tha e an ýre mhath neo-Óbhaisteach dha fÓs na chuilbh leudaichte. Air a' GhÓidhealtachd, chan eil aithne ach air 21 colbh crithinn nas motha na 1.5 heactair. A dh'aindeoin na gainneid seo, tha na cuilbh sin air leth torrach ann am bith-iomadachd, gu h-Óraidh crotal is biastagan. Tha rannsachadh mu chritheann sna bliadhnaichean mu dheireadh air grunn ghnŔithean, ¨r ann am Breatainn, a lorg agus aon co-dhi¨ a bhathas a' smaoineachadh a bha air a dhol Ó bith - agus a chunnacas mu dheireadh ann an taobh an Ear Norfolk o chionn c˛rr is 150 bliadhna. 'S ann slaodach a bhios critheann a' leudachadh - 's ann tearc a chinneas sýol ann an Alba agus bidh e a' gintinn le bhith a' cur a-mach fhailleanan bho a fhreumhaichean, a thig gu bhith nan craobhan ¨ra faisg air am pÓrantan. Tro thýde faodaidh bad chraobhan fÓs, tur co-ionann gu ginteil.á

Craobhan fa leth is buidhnean beaga chraobhan

Tha iad sin nam pÓirt cudromach de ch˛mhdach chraobhach na h-Alba agus tha iad a' cuideachadh le mýneachadh nÓdar iomadh Órainneachd air talamh ýosal. Tha coltas nas cunbhalaich air ceÓrnaidhean Óitich a th' air an dian obrachadh, agus iad a' beathachadh raon nas cuingealaichte de lusan is bheathaichean Ós aonais nan callaidean is nam preas fhiadhaich a chaidh a stŔidheachadh aig Óm leasachaidhean Óiteachais.

Preas Montane

Mar a bhios craobhan Órda na coille, mar giuthas is beithe, a' ruighinn an Óirde, bidh gnŔithean nas lugha mar aiteann, beithe bheag external site agus seillich beinne a' fÓs nas bitheanta agus mu dheireadh thall gabhaidh iad thairis gu tur. Cha mh˛r nach eil an ceÓrn seo de chraobhan beaga is pris ýosal, a bha aig aon Óm a' ceangal coille is cnoc fosgailte ri chŔile, agus an fhiadh-bheatha sh˛nraichte a tha be˛ san Órainn seo, air a dhol a-mach Ó sealladh ann an Alba. Aig grunn lÓraichean air feadh Alba thathas a' sgr¨dadh coilltean beinne external site , a' tional sýol is a' cur chraobhan ¨ra. Tha clann sgoile a' cuideachadh le bhith a' coimhead an dŔidh cuid de na craobhan sin tron gheamhradh agus gan cur a-muigh air a' bheinn an ath earrach.

á

English versionLast updated on Wednesday 10th July 2013 at 09:02 AM. Cliog an seo airson beachd a thoirt air an duilleag seo