. Coilltean is pircean - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Coilltean is pircean / Wood pasture and parkland

'S e cluaintean ionaltraidh, monadh no cnoc fosgailte le sgaoileadh de sheann chraobhan shamhlachail, a' fs an siud 's an seo, a tha ann an seann ionaltradh coillteach. Aig aon m nan comharra cumanta den rainneachd ann an Alba, bha iad a' toirt fasgadh, ionaltradh is fodar dha stoc, a thuilleadh air fiodh dha muinntir na sgre. Tha na craobhan fhin a' foillseachadh gun robhas gan cleachdadh agus 's dcha gun deach an gearradh sos gu bun caran rd gus nach ruigeadh beathaichean ionaltraidh orra, is iad ag ath-nuadhachadh le iomadach gas a tha feumail airson plaichean no air am bi stoc a' criomadh ann an m cruadail; chithear comharran de sheann achaidhean no croitean fs tric faisg air limh. Chuir an t-ionaltradh casg air farpais bho chraobhan na b' ige, agus thug sin cothrom dha craobhan snraichte a bhith be gu aois mhr.

'S e sersa de sheann charragh-cuimhne a th' ann an coilltean ionaltraidh, far a bheilear a' gabhail a' cheart uimhir de dh'idh sna nithean be - na seann chraobhan - 's a thathas ann an structairean togte agus obair talmhainn a dh'fhaodadh a bhith ann an iteachan eile, oir tha iad nam pirt rsaidh de ar n-rainneachd lmh-dhante no chultarach a bh' ann ro m Fuadach nan Gidheal.

Tha an sersa coille seo bitheanta air feadh talamh rd is osal na h-Alba le farsaingeachd mheaste eadar 8000 agus 17000 heactair.

Tha seann chraobhan fosgailte nan samhla comharraichte de dh'ionaltradh coillteach rsaidh. Tha na sgilean grianach a' tladh bhiastagan is fiadh-bheatha eile do nach eil coilltean dmhail cho freagarrach. Mar a tha na craobhan a' fs sean, tha an torradh a' slaodachadh gus an tisich na mullaich a' cronadh. Ann an suidheachadh ionaltraidh, far nach eil craobhan farpaiseach, faodaidh an cronadh bliadhnaichean a thoirt linntean, uaireannan. Bidh cinneachgan stidheachadh fhin air na geugan mra agus ann an sgoltaidhean san rsg; bidh fungas a bhios a' grodadh fiodh a' gabhail thairis geugan is gasan briste; bidh daolagan a' danamh dachaigh san fhiodh thioram mharbh agus bidh cuileagan deoghail is cuileagan iadhach a' faighinn cil sna tuill lobhaidh, sna sruthan sgha agus sna sginean eile a th' anns na seann chraobhan sin.

Tha crsa a' chronaidh a' tabhann solar leantainneach de fhiodh marbh aig diofar rean de sheargadh, a' danamh cinnteach gu bheilear a' coinneachadh ri feumalachdan nan gnithean sin. Tha an leantainneachd fad-ine seo deatamach. Tha cuid de bhiastagan is crotalnach eil a' nochdadh ach a-mhin far a bheil seann chraobhan air a bhith o chionn linntean. Bidh freumhaichean chraobhan rsaidh cuideachd a' dol nan coimhearsnachdan toinnte de mycorrhizae, na fungasan a tha cho cudromach ann a bhith a' toirt mathachadh do chraobhan. Tha an talamh ionaltraidh agus flraichean na coille fhosgailte a' toirt strasan neachtair dha biastagan iteigeach. Bheir ionaltradh leth-ndarra beathachadh dha fungas feurach, dealain-d tearc is lemainn agus cuideachd dha ein leithid snagan, breacain glasa is gegairean a thuilleadh air ialtagan, neasanis neasan beaga.

Airson sealltainn an cudromachd eadar-niseanta is am buailteachd , an luach airson raon farsaing de ghnithean promhachais agus am pirt a th' aca ann an riochdachadh dleab eachdraidheil na rianachd a bh' ann roimhe, tha coilltean is pircean na chuspair airson Plana Gnomha rainn external site promhachais dha coilltean is pircean agus tha raon de mhodhan air an comharrachadh gus an rainn phrseil is chudromach seo a dhon is a leasachadh.

Tadhal air Tarmann Ndair Niseanta Coille Uinnsean Rasail, coille ionaltraidh eachdraidheil air talamh creagach clach-aoil ann an Taobh Siar Rois. 'S e Rasail aon den chorra choille uinnsinn a th' ann an Alba agus an t as fhaide tuath ann am Breatainn. Tha a' chlach-aoil ochdrach a' cruthachadh talamh air leth torrach agus a tha a' beathachadh iomadh lus flranach. Aig aon m bha a' choille air a rianachd gus caoraich is crodh a bhiathadh, is mar sin tha mran de na seann chraobhan a' foillseachadh gun deach an gearradh no am buain uair is uair.

Chithear eisimpleirean morbhaileach de phircean iongantach rsaidh ann an Seann Choille Dharaich Dhal Cheith external site air Oighreachd Dhal Cheith agus ann an Coille Dharaich Cadzow ann am Pirc Dhthchail Chatelherault  external site ann an Comhairle Lannraig a Deas.

Faodar tadhal air seann choille ionaltraidh rianaichte nan rdan aig oighreachd Urras nan Coilltean ann an Gleann Fhionnghlais external site .

English versionLast updated on Wednesday 18th July 2012 at 14:38 PM. Cliog an seo airson beachd a thoirt air an duilleag seo