. Talamh-feir - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Talamh-feir / Grasslands

Tha aonach feurach a' gabhail a-steach a h-uile cil os cionn na crche iteachais cuairtichte, ged a gheibhear e shos aig irde-mara san iar-thuath.

Tha aonach feurach comharraichte airson iomadachd ghnithean, tric torrach le luibhean is a' beathachadh mran shersa de fhlraichean fiadhaich is feir dhthchasach. Tha seo na dhachaigh dha neo-dhruim-altachain, nam measg an t-seilcheag tuaineal tearc - gn promhachais. Tha lus cbhraidh an rgh is srann bhiastagan na chomharra air cho torrach 's a tha am fearann againn. Tha naneo-dhruim-altachain as lugha a' tladh beathaichean nas motha a bhios gan ithe, agus mar sin tha an talamh feurach - ged nach eil e mr - na rainn air leth cudromach dha mran ghnithean.

Beag ann am meud ach cudromach

Tha aonaichean feurach rim faighinn air feadh Alba, tric co-cheangailte ri gelas bunaiteach torrach a tha a' beathachadh iomadachd ghn.

Faodaidh aonaichean feurach a bhith nan rainnean bdeagach gu math beag a tha nam pirt de bhreac-dhualadh de dhiofar fhs-bheatha aonaich. 'S dcha nach cmhdaich an talamh feurach meudachd mhr sam bith ach a dh'aindeoin sin tha e cudromach. Ann an Alba tha aonaichean feurach a' cmhdach nas lugha na 1% den tr.

Carson a tha e cudromach?

Tha aonaichean feurach a' tarraing mran bheathaichean. Tha an fhs-bheatha torrach math airson fidh fhiadhaich a bheathachadh a thuilleadh air a bhith ga chleachdadh airson ionaltradh samhraidh dha caoraich. Tha seo a' cumail an talamh feurach ann an deagh staid le bhith a' danamh cinnteach nach eil am feur a' dol a-mach rian le lusan millteach.

Tha talmhaichean feurach nan rainn aonaich cudromach is iad a' toirt cothrom dha flraichean fs is solachadh gu soirbheachail. Ach tha iad buailteach a bhith air an saltairt fo na casan agus air an dian-ionaltradh, agus mar sin feumar cothromachd a chumail suas.

English versionLast updated on Wednesday 4th April 2012 at 14:06 PM. Cliog an seo airson beachd a thoirt air an duilleag seo