. M˛intichean - Scottish Natural Heritage
skip to main content

M˛intichean / Heaths

Tha fearann m˛intich mýnichte mar fearann a tha os cionn iomall talamh Óiteachais cuartaichte agus fon cheÓrn bheanntail aig mu 600m; tha e bitheanta air feadh Alba.

Tha m˛inteach na h-Órainn a tha dualach a bhith ann an ceÓrnaidhean m˛r-chuanach fionnar; gheibhear m˛intichean air feadh na Roinn E˛rpa, ach 's ann air iomallan siar m˛r-chuanach na h-E˛rpa a tha iad nas leudaichte.

Tha dathan beairteach purpaidh is pinc air m˛inteach aig deireadh an t-samhraidh nan sealladh ýomhaigheach de shlios beinne ann an Alba. Tha a' mh˛inteach na pÓirt samhlachail de dh'Órainneachd na h-Alba ged is ann tro obair dhaoine a thathas ga cumail suas.

Tha barrachd air m˛inteach na dýreach fraoch - tha measgachadh de ghnŔithean oirre a tha s˛nraichte don mh˛intich, nam measg clamhan nan cearc agus an nathair-nimhe.

└rainn chudromach Albannach

'S ann anns an RA a tha earrann mh˛r de mh˛inteach E˛rpach, le iomadachd air leth, an dÓ chuid, sna h-Órainnean fliuch is tioram. Tha m˛inteach Órd ann an Alba a' c˛mhdach eadar 21% is 31% de mheudachd na h-Alba is mar sin 's e Órainn gu math m˛r is cudromach a th' innte - lŔir-shealbhachd na h-E˛rpa.

Carson a tha m˛intichean cudromach?

Tha m˛intichean a' toirt bhuannachdan dha daoine cuideachd:

  • Ionaltradh - tha m˛ran cheÓrnaidhean m˛intich a' beathachadh Óireamh mh˛r de chaoraich is fŔidh agus tha iad sin a' cur gu m˛r ris an eaconamaidh.
  • Cur-seachad - biodh iad a' sealg nam fiadh ruadh, a' losgadh air e˛in-sithinn, a' coimhead fiadh-bheatha no a' coiseachd, tha na h-aonaichean sin a' tabhann faireachdainn dha luchd-tadhail a tha s˛nraichte Albannach.

á

á

English versionLast updated on Wednesday 4th April 2012 at 14:03 PM. Cliog an seo airson beachd a thoirt air an duilleag seo