. M˛inteach & Preaslach Seilich - Scottish Natural Heritage
skip to main content

M˛inteach is preaslach seilich /áááááááááááá Mountain heaths and willow scrub

'S e m˛inteach is preaslach seilich aon de na h-Órainnean as nÓdarra a th' againn ann an Alba. Faodaidh an Órainneachd fhosgailte ghaothach a bhith a' coimhead neo-fhialaidh, ach tha i a' beathachadh iomadachd iongantach de ghnŔithean. Ach shuas os cionn loidhne nan craobh, tha na craobhan a tha air seasamh ri na d¨ilean coirbte agus slaodach a' fÓs.

Tha m˛inteach a' nochdadh os cionn loidhne nan craobh, mar as trice os cionn 600 meatair. Tha monaidhean a tha fo fhraoch (Calluna vulgaris) agus caora mhitheag (Vaccinium myrtilus) a' cur taic ri Óireamh eadar-mheasgte de lusan is luibhean dýridh. Far am fÓs craobhan seilich, tha cruth coirbte, rin canar Krummholtz, orra.

Tha na h-Órainnean sin a' dol nam breac-dhualadh le talamh feurach monaidh is seileasdair fo ch˛inneach. Tha Alba a' cur taic ris a' mh˛r chuid de leabaidhean-sneachda is seileach aonaich a th' anns an RA.

Thathas a' meas gu bheil Alba a' cur taic ri mu 60,000 heactair den Órainn seo ged a tha an leudachd iomlan ri dearbhadh fhathast. Tha Alba ri cur taic ri c˛rr is 98% den Órainn anns an RA, ged nach eil ann ach suas ri 0.8% den leudachd iomlan.

Tha m˛inteach is Órainnean seilich a' gabhail a-steach Óiteachan gu math fosgailte agus far a bheil sg˛dan sneachda fada a' laighe. Faodaidh an Óirde a bhith eadar Óirde mara is cuid de na h-Óiteachan as fhosgailte de na beanntan. Tha na h-Órainnean iomallach sin a' cur taic ri gnŔithean nach fhaighear nas fhaide deas na seo.

Tha an Órainn seo, a tha caran cuingealaichte (tha aonach fraoich a' c˛mhdach eadar 21-31% de dh'Alba) a' beathachadh deagh Óireamh de ghnŔithean tearc, a' gabhail a-steach mial-fhiodha, loisgean beinne, gnŔ seilich agus m˛ran luibhean dýridh tearc is crotal. De na h-e˛in a tha dualach, tha an tÓrmachan is an t-amadan-m˛intich. Tha gach fear dhiubh a' briodachadh sna h-Órainnean sin.

Tha Órainnean de mh˛inteach is pris seilich a' toirt buannachdan gu daoine cuideachd:

  • Cur-seachad - biodh iad a' sealg nam fiadh ruadh, a' losgadh air e˛in-sithinn, a' coimhead fiadh-bheatha no a' coiseachd, tha na h-aonaichean Órd iomallach sin a' tabhann faireachdainn dha luchd-tadhail a tha s˛nraichte Albannach.
  • Ionaltradh - tha fraoch a' toirt ionaltradh samhraidh dha caoraich is fŔidh nuair a ghluaiseas iad gu talamh nas Óirde airson meanbh-chuileagan is cuileagan a sheachnadh.
  • LŔirsinneach - tha sealladh den aonach fhosgailte fhraoich na fhaireachdainn dr¨idhteach air a bheil dýoghrasaich a' bhlÓir a-muigh a' cur luach. Tha atharrachadh san Órainn seo a' sealltainn gu bheil an streapaiche a' teannadh ris a' mhullach.

á

á

English versionLast updated on Wednesday 4th April 2012 at 14:08 PM. Cliog an seo airson beachd a thoirt air an duilleag seo