. └itean gorma bhailtean & gÓrraidhean - Scottish Natural Heritage
skip to main content

└itean gorma bhailtean & gÓrraidhean / Urban greenspace and gardens

Tha 'Greenspace' a' gabhail a-steach ghÓrraidheanápoblach agus prýobhaideach, pÓircean agus raointean, talamh poblach, sp˛rs agus cluiche, Óite gorm, agus raointean cluiche agus sp˛rs, slighean gorma, nÓdarra agus leth-nÓdarra, iomairean agus Óite fÓs ann an coimhearsnachd, cladhan agus Óiteachan obrach gorma eile. C˛mhla, tha seo a' gabhail a-steach iomadh se˛rsa Órainn agus eag-shiostaman san Órainneachd bhailteil, a tha cho luachmhor do dh'iomadh gnŔ fiadh-bheatha.

Tha Óite gorm bailteil, tro nÓdar, a' ciallachadh gu bheil iad faisg air far a bheil a' mh˛r-chuid de shluagh Alba a' fuireach. Mar sin tha iad a' toirt cothrom do am blÓr a-muigh a mhealtainn agus ceangal a dhŔanamh ri nÓdar nan nÓbachd fhŔin.

Dealan-dŔ ęLorne Gill/SNH Airson cead fhaighinn dealbhan SNH a chleachdadh cuir f˛n gu 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

Fiadh-bheatha ann an gÓrraidhean is iomairean

Faodaidh gÓrraidhean agus iomairean a bhith glŔ chudromach do dh'fhiadh-bheatha sna bailtean.

PÓirc Baile Glenboig  ęGeorge Logan/SNH. Airson cead fhaighinn gus dealbhan SNH a chleachdadh cuir f˛n gu 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

Lýonradh gorm

Faodar Óitean gorma a cheangal gus 'Lýonra Gorm' a dhŔanamh a bhios na st˛ras fi¨ 's nas prýseile airson fiadh-bheatha agus daoine.Last updated on Tuesday 21st February 2012 at 10:27 AM. Cliog an seo airson beachd a thoirt air an duilleag seo