. Mu NÓdair na h-Alba - Scottish Natural Heritage
skip to main content
  • Home »
  • Mu NÓdair na h-Alba

Mu nÓdair na h-Alba / About Scotland's Nature

Liathach agus Loch Torridon, Taobh Siar Rois ęLorne Gill/SNH Airson fiosrachadh mu ch˛raichean lethbhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177 no www.snh.gov.uk

└rainnean & Eag-shiostaman

Eadar beanntan, monaidhean, boglaichean, cladaichean agus muir, faigh a-mach mu na diofar Óiteachan sa bheil gnŔithean Alba a' fuireach.

Fe˛rag ruadh (Sciurus vulgaris) ęLorne Gill/SNH Airson fiosrachadh mu ch˛raichean lethbhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177 no www.snh.gov.uk

GnŔithean

Bhon ghnŔ as motha chun a' ghnŔ as lugha faigh a-mach mu iomadachd gnŔithean Alba. Faigh a-mach carson a tha iad cho s˛nraichte.

Cnoc Birrenswark faisg air Ecclefechan ęLorne Gill/SNH Airson fiosrachadh mu ch˛raichean lethbhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177 no www.snh.gov.uk

Mu sheallaidhean-týre Alba

Faigh a-mach mar a tha na gnŔithean, Órainnean agus riaghladh fearainn a' tighinn ri chŔile ann am measgachadh iongantach de ghe˛las, cruthan-týre agus ¨irean.

 ęLorne Gill/SNH Airson fiosrachadh mu ch˛raichean lethbhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177 no www.snh.gov.uk

Creagan, cruthan-týre agus ¨ir Alba

Faigh a-mach ciamar a tha gluasad mh˛r-roinnean, bholcÓnothan, clÓran-deighe, aibhnichean agus cladaichean fhathast a' cumadh Alba an-diugh.