. Goireasan foghlaim - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Stuthan foghlaim / Educational resources

Tha na foillseachaidhean uile ri fhaighinnáann an crutháPDF air an lÓrach seo ach ma tha thu ag iarraidh leth-bhreac cruaidh cuir fios gu 01738 458530 no pubs@snh.gov.uk agus thŔid leth-bhreac a chur sa phost thugad an asgaidh.

Chithear foillseachaidhean GÓidhlig Dualchas NÓdair na h-Alba air fad ann an catalog nam foillseachaidhean.

Ainmean GÓidhlig air na rainich (Gaelic names for ferns)

Tha ainm 'oifigeil' GÓidhlig air a h-uile gin de na rainich is an lusan caidreabhach (earbaill-eich, garbhagan agus luibhean-clŔite) a tha d¨thchasach do dh'Alba, an dŔidh dhuinn crýoch a chur air pr˛iseact anns an robh an lÓmh-sti¨iridh Dualchas NÓdair na h-Alba. Chaidh ainmean a thaghadh airson nan 85 gnŔithean, agus na buidhnean dham buin iad (m.e. garbhagan, sealg-rainich, clach-rainich).

All of Scotland's native species of ferns and their allies (horsetails, clubmosses and quillworts) now have 'official' Gaelic names, following the successful completion of an SNH-led project.áWe have aálist of recommended names for the 85 species, and the groups to which they belong (eg clubmosses, spleenworts, polypodies).

Leabhar Sp˛rsa

Rach an sÓs anns na Prýomh 5 agus gabh sp˛rs a' rannsachadh cuid de na beathaichean s˛nraichte againn ann an Alba agus na h-Óitichean far am faic thu iad. Leabhar Sp˛rsa do chloinn 5 - 10 bliadhna a dh'aois.

Pasgan Foghlaim

Tha pasgan foghlaim ¨r aig Dualchas NÓdair na h-Alba loma lÓn fiosrachaidh agus gnýomhanáag amas airána darna agus treasamh ýrean san Currcaicealam airson SÓr-mhathais. Bruth an seo airson am pasgan a luchdachadh a-nuas  PDF document áno airson leth-bhreac cruaidh fhaighinn, cuir fios gu gaelic@snh.gov.uk.

Postairean

Tha sreath de phostairean ¨ra SNH ri fhaighinn saor an asgaidh: cat-fiadhaich, leumadair, bradan, caorann, crios ch¨ chulainn agus tÓrmachan. Cuir fios gu gaelic@snh.gov.uk no f˛n 01463 725 148.

Duilleagan fiosrachaidh - Mu dheidhinn...

Cairtean-puist

Tha tuilleadh foillseachaidhean GÓidhlig ri fhaighinn aig Foillseachaidhean GÓidhlig.Last updated on Friday 20th May 2016 at 09:31 AM. Cliog an seo airson beachd a thoirt air an duilleag seo